சூரா 54: நிலவு (அல்-கமர்)

[54:0] கடவுளின் பெயரால், மிக்க அருளாளர், மிக்க கருணையாளர்
[54:1] அந்த நேரம் நெருங்கி வந்து விட்டது, மேலும் நிலவு பிளந்து விட்டது*.

அடிகுறிப்பு:
*54:1 உலக முடிவு நெருங்கி வருவதைக் குறிக்கும் இந்த முக்கியமான அடையாளம் 1969ல் மனிதர்கள் நிலவில் கால் பதித்ததுடன் மேலும் நிலவின் துண்டுகளை பூமிக்குக் கொண்டு வந்த போது நிகழ்ந்தேறியது. அதே நேரத்தில், குர்ஆனுடைய கடவுளின் கணித அற்புதம் படிப்படியாக திரை விலக்கம் செய்யப்பட்டது. பாரம்பர்ய முஸ்லிம்களுடைய செயல்பாடுகளின் ஏமாற்றும் வேலையை அது வெளிப்படுத்தியதால், அவர்கள் அதனை எதிர்த்தனர் (பின் இணைப்பு 25).
[54:2] அப்போது அவர்கள் ஓர் அற்புதத்தைக் கண்டனர்; ஆனால் அவர்கள் திரும்பிச் சென்றனர், மேலும், “பழைய மாயாஜாலம்” என்று கூறினார்கள்.
[54:3] அவர்கள் நம்பமறுத்தனர், தங்களுடைய அபிப்பிராயங்களைப் பின்பற்றினர், தங்களுடைய பழைய பரம்பரை வழக்கங்களில் ஒட்டிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.
[54:4] அவர்களை எச்சரிப்பதற்கு, போதுமான எச்சரிக்கைகள் வழங்கப்பட்டு விட்டன.
[54:5] மிகப்பெரும் ஞானம்; ஆனால் அனைத்து எச்சரிக்கைகளும் வீணாகிப் போயின.
[54:6] அவர்களை புறக்கணித்து விடுவீராக; பயங்கரமானதொரு பேரழிவை அழைப்பாளர் அறிவிக்கின்ற அந்த நாள் வரும்.
[54:7] அவர்களுடைய கண்கள் இழிவடைந்த நிலையில், சிதறடிக்கப்பட்ட வெட்டுக்கிளி களைப் போல சமாதிகளிலிருந்து அவர்கள் வெளிவருவார்கள்.
[54:8] அழைப்பாளருக்கு மறுமொழியளித்தவர்களாக, நம்ப மறுப்பவர்கள், “ இது ஒரு கடினமான நாளாகும்” என்று கூறுவார்கள்.
[54:9] அவர்களுக்கு முன்னர் நோவாவின் சமூகத் தார் நம்பமறுத்தனர். நம்முடைய அடியாரை அவர்கள் நம்பமறுத்தனர் மேலும், “புத்தி சுவாதீனமில்லாதவர்!” என்று கூறினர். அவர் துன்புறுத்தப்பட்டார்.
[54:10] அவர் தன் இரட்சகரிடம், “ நான் அடக்குமுறை செய்யப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன்; எனக்கு வெற்றியை அளிப்பீராக” என்று இறைஞ்சிப் பிரார்த்தித்தார்.
[54:11] பின்னர் நாம் தண்ணீரை ஊற்றியவண்ணம், வானத்தின் வாயில்களைத் திறந்து விட்டோம்.
[54:12] மேலும் நாம் பூமியிலிருந்து ஊற்றுக்களைப் பொங்கி வரச்செய்தோம். முன்னரே நிர்ணயிக்கப் பட்டதொரு தீர்மானத்தைச் செயல்படுத்த அந்த பெருநீர்ப்பபரப்புகள் ஒன்று கலந்தன.
மரக்கலம்
[54:13] கட்டைகளாலும் கயிறுகளாலும் செய்யப்பட்ட ஒரு படகில் அவரை நாம் சுமந்து கொண்டோம்.
[54:14] நம்முடைய விழிப்பான கண்களின் கீழ் அது ஓடியது; நிராகரிக்கப்பட்டவருக்குரிய ஒரு வெகுமதி.
[54:15] அதனை ஒரு படிப்பினையாக நாம் அமைத் தோம். உங்களில் எவரேனும் கற்றுக் கொள்ள விரும்புகின்றீர்களா?
[54:16] எச்சரிக்கைகளுக்குப் பின்னர் என்னுடைய தண்டனை எவ்வளவு பயங்கரமானதாக இருந்தது!
[54:17] கற்றுக் கொள்ள எளிதானதாக இந்தக் குர்ஆனை நாம் ஆக்கியுள்ளோம். உங்களில் எவரேனும் கற்றுக் கொள்ள விரும்புகின் றீர்களா?
[54:18] ‘ஆதுகள் நம்பமறுத்தனர். அதன் விளைவாக, எச்சரிக்கைகளுக்குப் பின்னர் என்னுடைய தண்டனை எவ்வளவு பயங்கரமானதாக இருந்தது.
[54:19] தொடர்ச்சியான துன்பமிக்கதொரு நாளில், உக்கிரமான காற்றுகளை நாம் அவர்கள் மீது அனுப்பினோம்.
[54:20] அது மக்களை, அவர்கள் அழுகிப்போன பேரீத்த மரத்தண்டுகளாக இருந்தவர்களைப் போல சுற்றிலும் தூக்கியெறிந்தது.
[54:21] எச்சரிக்கைகளுக்குப் பின்னர் என்னுடைய தண்டனை எவ்வளவு பயங்கரமானதாக இருந்தது!
[54:22] கற்றுக் கொள்ள எளிதானதாக இந்தக் குர்ஆனை நாம் ஆக்கியுள்ளோம். உங்களில் எவரேனும் கற்றுக் கொள்ள விரும்புகின்றீர்களா?
[54:23] தமூதுகள் எச்சரிக்கைகளை ஏற்க மறுத்தனர்.
[54:24] அவர்கள் கூறினார்கள், “ நம்மில் ஒருவரை நாம் பின்பற்ற வேண்டுமா; ஒரு மனிதரை? அப்படி யானால் நாம் வழிதவறிச் சென்று விடுவோம், பின்னர் நரகத்தைச் சென்றடைந்து விடுவோம்.
[54:25] “நமக்குப் பதிலாக, தூதுச் செய்தி அவருக்கு இறங்கி வந்து விட்டதா? இவர் வெளிப்படையான ஒரு பொய்யரே ஆவார்”.
[54:26] வெளிப்படையான பொய்யர் யார் என்பதை அவர்கள் நாளை கண்டு கொள்வார்கள்.
[54:27] ஒட்டகத்தை அவர்களுக்கு ஒரு சோதனையாக நாம் அனுப்புகின்றோம். அவர்களைக் கண் காணிப்பீராக மேலும் பொறுமையுடன் இருப்பீராக.
[54:28] அவர்களுக்கிடையில் தண்ணீர் பங்கு வைக்கப்பட வேண்டும் என அவர்களுக்குத் தெரிவிப்பீராக; அதற்கென நியமிக்கப்பட்ட நாளில் அது (அப் பெண் ஒட்டகம்) அருந்த அனுமதிக்கப்பட வேண்டும்.
[54:29] ஆனால் அவர்கள் தங்களுடைய நண்பனை (அவ்வொட்டகத்தினைக்) கொல்லுமாறு தூண்டினார்கள், அவனும் இணங்கினான்.
[54:30] அதன் விளைவாக, என்னுடைய தண்டனை எவ்வளவு பயங்கரமானதாக இருந்தது! அவர்கள் எச்சரிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தனர்.
[54:31] அவர்கள் மீது ஒரு அழிவை நாம் அனுப்பினோம், உடனே அவர்கள் அறுவடை செய்யப்பட்ட வைக்கோலைப் போல ஆகிவிட்டார்கள்.
[54:32] கற்றுக் கொள்ள எளிதானதாக இந்தக் குர்ஆனை நாம் ஆக்கியுள்ளோம். உங்களில் எவரேனும் கற்றுக் கொள்ள விரும்புகின்றீர்களா?
[54:33] லோத்தின் சமூகத்தார் எச்சரிக்கைகளை ஏற்க மறுத்தனர்.
[54:34] நாம் அவர்கள் மீது பாறைகளைக் கொண்டு பொழிந்தோம். விடியற்காலையில் லோத்தின் குடும்பத்தார் மட்டும் காப்பாற்றப்பட்டிருந்தனர்.
[54:35] அவருக்கும் மற்றும் அவருடைய குடும்பத் தாருக்கும் நாம் அருள்பாலித்தோம்; இவ்விதமாகவே நாம் நன்றியுடையவர்களுக்கு வெகுமதி வழங்குகின்றோம்.
[54:36] நம்முடைய பழிதீர்த்தலைக் குறித்து அவர்களுக்கு அவர் எச்சரித்தார், ஆனால் அவர்கள் எச்சரிக்கைகளைக் கேலி செய்தனர்.
[54:37] அவருடைய விருந்தினர்கள் குறித்து அவர்கள் அவரிடம் பேரம் பேசினர்; அவர்களை நாம் குருடாக்கினோம். என்னுடைய தண்டனையை அனுபவியுங்கள்; நீங்கள் எச்சரிக்கப் பட்டவர்களாக இருந்தீர்கள்.
[54:38] மறுநாள் விடியற்காலையில், பேரழிவை ஏற்படுத்துகின்ற தண்டனை அவர்களைத் தாக்கியது.
[54:39] என்னுடைய தண்டனையை அனுபவியுங்கள்; நீங்கள் எச்சரிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தீர்கள்.
[54:40] கற்றுக் கொள்ள எளிதானதாக இந்தக் குர்ஆனை நாம் ஆக்கியுள்ளோம். உங்களில் எவரேனும் கற்றுக் கொள்ள விரும்புகின்றீர்களா?
[54:41] ஃபேரோவின் சமூகத்தார் எச்சரிக்கப் பட்டிருந்தனர்.
[54:42] நம்முடைய அத்தாட்சிகள் அனைத்தையும் அவர்கள் ஏற்க மறுத்தனர். அதன் விளைவாக ஒரு சர்வ வல்லமையுடையவர், சர்வ சக்தியுடையவர் எவ்வாறு பழி தீர்ப்பாரோ அவ்வாறு நாம் அவர்களைப் பழி வாங்கினோம்.
[54:43] உங்களுடைய நம்பமறுப்பவர்கள் அந்த நம்பமறுப்பவர்களை விட மேலானவர்களா? வேதத்தின் மூலம் நீங்கள் விலக்களிக்கப்பட்டு விட்டீர்களா?
[54:44] “நாம் தான் வெற்றியாளர்களாக இருப்போம்,” என்று ஒருவேளை அவர்கள் நினைக்கக் கூடும்.
[54:45] அவர்கள் அனைவரும் தோற்கடிக்கப்படுவார்கள்; அவர்கள் புறங்காட்டித் திரும்பி ஓடிவிடுவார்கள்.
[54:46] அந்தநேரம் அவர்களுக்குக் காத்துக் கொண்டிருக் கின்றது, மேலும் அந்த நேரமானது மிகவும் மோசமானதாகவும், மேலும் மிகவும் வலி நிறைந் ததாகவும் உள்ளது.
[54:47] நிச்சயமாக, குற்றவாளிகள் வழிதவறிவிட்டனர், மேலும் நரகத்தைச் சென்றடைவார்கள்.
[54:48] நரக நெருப்பினுள் அவர்கள், நிர்ப்பந்தமாக இழுத்துச் செல்லப்படுவார்கள். தண்டனையின் வேதனையை அனுபவியுங்கள்.
[54:49] நாம் படைத்த ஒவ்வொன்றும் மிகச் சரியாக அளவிடப்பட்டுள்ளது.
[54:50] ஒரு கண்ணிமைப்பிற்குள் நமது கட்டளைகள் நிறைவேற்றப்படும்.
[54:51] உங்களுடைய முந்திய சகாக்களை நாம் அழித்தோம். உங்களில் எவரேனும் கற்றுக் கொள்ள விரும்புகின்றீர்களா?
[54:52] அவர்கள் செய்த ஒவ்வொன்றும் வேதங்களில் பதியப்பட்டுள்ளது.
[54:53] சிறியதோ அல்லது பெரியதோ, ஒவ்வொன்றும், எழுதப்பட்டுள்ளது.
[54:54] நிச்சயமாக, நன்னெறியாளர்கள் தோட்டங் களுக்கும், ஆறுகளுக்கும் தகுதிபெற்று விட்டனர்.
[54:55] கண்ணியமானதொரு அந்தஸ்தில், சர்வ சக்தியுடைய அரசரிடத்தில்.