பின் இணைப்பு 24
கடவுளின் வார்த்தையோடு புகுந்து மாற்றம் உண்டு பண்ணுதல்

மனிதசக்திக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு கணிதக் கட்டமைப்பு குர்ஆன் முழுவதும் பரவி மேலும் அதிலுள்ள ஒவ்வொரு மூலப்பொருளையும் பாதுகாக்கின்ற மற்றும் உண்மையென நிரூபிக்கின்ற பணியைச் செய்கின்றது.

 

வேதம் வழங்கப்பட்டவர் மரணமடைந்து பத்தொன்பது வருடங்களுக்குப் பிறகு, எழுதுபவர்கள் சிலர் மதினாவில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட சூராக்களில் இறுதி சூராவான, 9வது சூராவின் கடைசியில், இரண்டு பொய்யான வசனங்களை உட்புகுத்தினர். இந்தப் பின் இணைப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ள அத்தாட்சியானது, மனிதர்களின் உட்புகுத்தலான இவற்றை மறுக்கவே இயலாத விதத்தில் நீக்குகின்றது, குர்ஆனை அதன் அசலான பரிசுத்தத்தன்மைக்கு மீட்கின்றது, மேலும் குர்ஆனுடைய கணிதக் குறியீட்டின் பெரும் பணியை விளக்குகின்றது, அதாவது இடையில் புகுந்து உண்டு பண்ணுகின்ற மிகச் சிறிய மாற்றத்திலிருந்தும் குர்ஆனை பாதுகாத்திடுவது. இவ்வாறாக, இந்தக் குறியீடு பொய்யாக உட்புகுத்தப்பட்ட 9:128-129 வசனங்களை மட்டுமே நீக்குகின்றது.

நிச்சயமாக, நாமே இந்த வேதத்தை வெளிப்படுத்தினோம், மேலும் நிச்சயமாக, நாமே இதனைப் பாதுகாப்போம். [15:9]

குர்ஆன் கடவுளின் இறுதி ஏற்பாடாகும். ஆகவேதான் அதன் முழுமையான பாதுகாப்பிற்கு தெய்வீக வாக்குறுதி வழங்கப்படுகின்றது. குர்ஆனின் ஆசிரியர் கடவுள் தான் மற்றும் குர்ஆன் முழுமையாகப் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது ஆகிய இவ்விரண்டையும் நாம் நம்புவதற்காக சர்வ வல்லமையுடையவரான இதன் ஆசிரியர் இந்தக் குர்ஆனை கணித ரீதியில் கட்டமைக்கப்பட்டதாக கொடுத்துள்ளார். பின் இணைப்பு 1ல் உள்ள கண்கூடான அத்தாட்சியின் மூலம் நிரூபித்துள்ள படி, இவ்விதமான கணிதக்கட்டமைப்பு மனித சக்திகளுக்கு மிகவும் அப்பாற்பட்டது. கடவுளின் இறுதி ஏற்பாட்டில் ஏற்படும் மிகச் சிறிய சீர்குலைவும் பகிரங்கமான வேற்றுமையுடன் தனியாகத்தெரியும் படி விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு சூராவில், ஒரு வசனத்தில், ஒரு வார்த்தையில், ஒரு எழுத்திலும் கூட ஏற்படும் - ஒரே ஒரு மாறுபாடும் கூட - உடனடியாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது.

 

வேதம் வழங்கப்பட்டவரான முஹம்மது அவர்கள் மரணமடைந்து 19 வருடங்களுக்குப் பிறகு, கலிஃபா ‘உத்மான் அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில், புதிய முஸ்லிம் நாடுகளுக்கு அனுப்புவதற்காக குர்ஆனை பல பிரதிகள் எடுப்பதற்கு எழுதுபவர்களின் குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டது. இந்தப் பிரதிகள் முஹம்மது அவர்களின் கையால் எழுதப்பட்ட அசல் குர்ஆனிலிருந்து உருவாக்கப்பட வேண்டியவைகளாகயிருந்தன (பின் இணைப்பு 28).

 

இந்தக் குழு, ‘உத்மான் இப்ன் ‘அப்ஆன், ‘அலி இப்ன் அபிதாலிப், ஜயீத் இப்ன் தாபித், உபய் இப்ன் கா ‘அப், ‘அப்துல்லாஹ் இப்ன் அல்-ஜுபைர், சயீத் இப்ன் அல்-‘ஆஸ் மற்றும் அப்துல் ரஹ்மான் இப்ன் அல்-ஹாரீத் இப்ன் ஹிஸாம் ஆகியோர்களால் கண்காணிக்கப்பட்டது. வேதம் வழங்கப்பட்டவர், சந்தேகமின்றி, குர்ஆனை, அதன் வெளிப்பாடுகள் வெளிப்படுத்தப்பட்ட வரிசை முறைப்படி (பின் இணைப்பு 23) ஒவ்வொரு பகுதியையும் அதற்குரிய சரியான இடத்தில் வைப்பதற்குத் தேவையான விளக்கக் குறிப்புகளோடு எழுதி வைத்திருந்தார். சூரா 9 - தான் மதினாவில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட கடைசி சூராவாகும். ஒரு மிகச் சிறிய சூராவாகிய சூரா 110 மட்டுமே, சூரா 9 க்குப் பிறகு மினாவில் வெளிப்படுத்தப்பட்டது.

 

எழுதுபவர்களின் குழு இறுதியாக 9 வது சூராவிற்கு வந்தது, மேலும் அதற்குரிய சரியான இடத்தில் அதை வைத்தது. எழுதுபவர்களில் ஒருவர் வேதம் வழங்கப்பட்டவரை கண்ணியப்படுத்தும் விதமாக ஒரு ஜோடி வசனங்களை சேர்க்கும் படி கருத்துத் தெரிவித்தார். எழுதுபவர்களில் பெரும்பாலோர் அதனை ஏற்றுக்கொண்டனர். அலி அவமானப்படுத்தப்பட்டார். அவர், கடவுளின் இறுதி வேதம் வழங்கப்பட்டவரின் கரத்தால் எழுதி வைக்கப்பட்டிருந்த கடவுளின் வார்த்தை, மாற்றம் செய்யப்பட்டதாக ஒரு போதும் இருக்கக் கூடாது என்பதில் மிகவும் தீவிரமாக இருந்தார்.

 

அலி அவர்களுடைய கடும் எதிர்ப்பு பல குறிப்பேடுகளில் ஆவணங்களாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, ஆனால் நான் சரித்திரப் பிரசித்தி பெற்ற குறிப்புரையாகிய அல் இத்கான் ஃபீ உலும் அல் குர்ஆனை, இங்கு மேற்கோள் காட்டுவதுடன் மேலும் அதனுடைய நகலையும் இங்கே கொடுக்கின்றேன், இந்தக் குறிப்புரை ஜலாலுதின் அல்-சுயுதி அவர்களால் எழுதப்பட்டது, அல்-அஜாரிய்யாஹ் அச்சகம், கெய்ரோ, எகிப்து, 1318 ஹி.பி, பக்கம் 59 [இடைச் செருகல் 1ஐப் பார்க்கவும்].

மொழிபெயர்ப்பு: “ஏன் வீட்டிலேயே இருக்கின்றீர்கள்?” என்று அலியிடம் கேட்கப்பட்டது. அவர், “ஏதோ

ஒன்று குர்ஆனில் சேர்க்கப்பட்டு விட்டது, மேலும் குர்ஆன் பழைய நிலைக்கு வரும் வரை தொடர்பு

தொழுகைக்கு தவிர எனது மேலாடைகளை ஒரு போதும் அணிவதில்லை என நான் உறுதிமொழி

எடுத்துள்ளேன்” என்று கூறினார்.

[இடைச் செருகல் 1]

இந்தக் குற்றத்தினால் ஏற்பட்ட பின் விளைவுகளை ஒருமுறை நாம் கவனித்தோமேயானால், இந்தக் குற்றத்தின் பயங்கரமான பரிமாணங்களை உணர இயலும்:

 

(1) ‘உத்மான் படுகொலை செய்யப்பட்டார், மேலும் ‘அலி நான்காவது கலீஃபாவாக பதவியில் அமர்த்தப்பட்டார்

 

(2) புதிய கலீஃபா மற்றும் அவருடைய ஆதரவாளர்கள் ஒரு பக்கமாகவும் குர்ஆனைச் சிதைத்த முஹம்மதியர்கள் மறு பக்கமாகவும் அவர்களுக்கிடையில் 50 ஆண்டுகாலப் போர் வெளிப்பட்டது.

 

(3) ‘அலி உயிர்த்தியாகம் செய்தார், மேலும் கடைசியில் அவருடைய குடும்பத்திலும் வேதம் வழங்கப்பட்டவரான முஹம்மது அவர்களின் குடும்பத்திலும், சில பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் தவிர மற்றவர்கள் கொல்லப்பட்டனர்.

 

(4) இந்தப் பேரழிவானது மோசமான கர்பலா யுத்தத்தில் அலியின் மகன் ஹுசைன் மற்றும் அவருடைய குடும்பம் படுகொலை செய்யப்பட்டதோடு முடிவடைந்தது.

 

(5) முஸ்லிம்கள் பரிசுத்தமான, மாற்றமில்லாத குர்ஆனை 1400 ஆண்டுகளுக்கு இழந்து விட்டார்கள்.

 

குர்ஆனைச் சிதைத்தவர்கள் இறுதியாக போரை வென்றனர், மேலும் நமக்குக் கிடைத்த “அதிகாரப் பூர்வமான” சரித்திரம் வெற்றி பெற்றவர்களின் கண்ணோட்டத்தையே சொல்லியது. கடவுளின் எதிரிகளுக்குக் கிடைத்த இந்த வெளிப்படையான வெற்றி, சந்தேகமின்றி, கடவுளின் விருப்பத்திற்கேற்பவே அமைந்தது. மெக்காவின் வெற்றியின்போது (கி.பி. 632) வேதம் வழங்கப்பட்டவரால் தோற்கடிக்கப்பட்ட இணைத்தெய்வ வழிபாட்டாளர்கள், வேதம் வழங்கப்பட்டவரின் மரணத்திற்கு பின்னர் வெறும் இருபது ஆண்டுகளில் பழையபடியே மீண்டும் இணைத்தெய்வ வழிபாட்டிற்குத் திரும்பி விட்டார்கள். எதிர்மாறாக, இந்த முறை வேதம் வழங்கப்பட்டவரே அவர்களுடைய இணைத் தெய்வம் ஆனார். இவ்விதமான இணைத்தெய்வ வழிபாட்டாளர்கள் பரிசுத்தமான குர்ஆனைக் கொண்டிருப்பதற்கு வெளிப்படையாகவே தகுதியற்றவர்கள். ஆகவேதான் குர்ஆனை அசலான நிலைக்குக் கொண்டு வர முயற்சி செய்த உண்மையான நம்பிக்கையாளர்களுக்கு பாக்கியமிக்க உயிர்த்தியாகமும், மேலும் கடவுளுடைய வார்த்தையை சிதைத்தவர்களுக்கு வெளிப்படையான வெற்றியும் கிடைத்தது.

 

இந்த நீண்ட மற்றும் நாசகரமான போருக்குப் பிறகு வந்த அமைதியான காலகட்டத்தின் முதல் ஆட்சியாளர் மர்வான் இப்ன் அல் ஹகம் ஆவான் (ஹிஜ்ரி 65/கி.பி. 684-ல் இறந்தான்). அவன் நிறைவேற்றிய முதன்மையான கடமைகளில் ஒன்று, வேதம் வழங்கப்பட்டவரின் சொந்தக் கரத்தால் மிகவும் கவனமாக பிழையின்றி எழுதி வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த அசல் குர்ஆனை, “புதிய சச்சரவுகளுக்கு அது காரணமாகி விடக் கூடும்” என்ற பயத்தினால் அழித்தது ஆகும். [அஹமது வொன் டென்ஃபர் என்பவரால் எழுதப்பட்ட உலும் அல்-குர்ஆன், இஸ்லாமிக் ஃபௌண்டேசன், லீசெஸ்டர், யுனைடெட் கிங்டம், 1983, பக்கம் 56ஐப் பார்க்கவும்]. ஒரு புத்திசாலியான நபர் அவசியம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னவென்றால்: அசலான குர்ஆன் அந்த காலகட்டத்தில் புழக்கத்திலிருந்த குர்ஆனுடன் ஒரே மாதிரியாக ஒத்திருந்தது என்றால், மர்வான் இப்ன் அல் - ஹக்கம் அதனை ஏன் அழிக்க வேண்டும்?!”

 

மிகப் பழமையான இஸ்லாமிய குறிப்பேடுகளை ஆராய்ந்து பார்த்ததில், பொய்யாக உட்புகுத்தப்பட்ட 9:128-129 ஆகியவை எப்பொழுதும் சந்தேகத்திற்குரியவைகளாகவே இருந்துள்ளன. உதாரணத்திற்கு, குர்ஆனிலுள்ள ஒவ்வொரு தனிவசனமும் பலவகையான சாட்சியங்களைக் கொண்டு சரிகாணப்பட்டது, “சூரா 9-ல் உள்ள வசனங்கள் 128 மற்றும் 129 ஆகியவற்றைத்தவிர; அவை குஜைமா இப்ன் தாபித் அல் - அன்சாரியிடம் மட்டுமே காணப்பட்டன” என புஹாரியின் பிரபலமான ஹதீஸிலும் மற்றும் அல் - சுயுத்தியின் பிரபலமான இத்கானிலும் நாம் படிக்கின்றோம். மக்களில் சிலர் இந்த தவறான விதிவிலக்கைப் பற்றி கேள்வி கேட்டபோது, “குஜை மாவின் சாட்சியம் இரண்டு மனிதர்களின் சாட்சியத்திற்குச் சமமானது!!!” என்று கூறும் ஹதிஸுடன் ஒருவர் எழுந்து வந்தார்.

 

விசித்திரமான, பொய் உட்புகுத்தல்களான 9:128-129 ஆகியவை தலைமுறை தலைமுறையாக உள்ள குர்ஆன் பதிப்புகளில் “மெக்காவில் வெளிப்படுத்தப்பட்டவை” என முத்திரையிடப்பட்டுள்ளது (இடைச்செருகல் 2ஐப் பார்க்கவும்).

 

ஒரு நிலையான குர்ஆனிலிருக்கும் சூரா 9 ன் தலைப்புப் பகுதி, இந்த சூராவின் “கடைசி இரண்டு

வசனங்களைத் தவிர, மற்றவை மதீனாவில் வெளிப்படுத்தப்பட்டவை என்றும், அந்த இரண்டு

வசனங்கள் மெக்காவில் வெளிப்படுத்தப்பட்டவை”!!! என்றும் காண்பிக்கின்றன. [இடைச் செருகல் 2]

பிற்காலத்தில் வந்த மதீனாவைச் சேர்ந்த முஸ்லிமான குஜைமாவிடம், மெக்காவில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட இந்த வசனங்கள் எப்படி இருந்திருக்க இயலும்?! மெக்காவிலிருந்து வேதம் வழங்கப்பட்டவர் ஹிஜ்ரத் செய்த பிறகு வெளிப்படுத்தப்பட்ட அனைத்து வெளிப்பாடுகளும் மதினாவைச் சேர்ந்தவை என உலகளாவிய வழக்கமாக முத்திரையிட்டிருக்கும் போது, மதீனாவில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சூரா எப்படி மெக்காவில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட வசனங்களைக் கொண்டிருக்க இயலும்??!! இந்த வித்தியாசங்கள் + வெளிப்படையான பல முரண்பாடுகள் 9:128-129 ஆகிய வசனங்களுடன் இணைந்திருந்த போதிலும், அவற்றின் உண்மைத்தன்மை குறித்து கேள்வி கேட்பதற்கு ஒருவருக்கும் துணிவில்லை. 1974ல் குர்ஆனின் கணிதக் குறியீட்டினுடைய கண்டு பிடிப்பு, ஒரு புதிய சகாப்தத்தின் வருகையை அறிவிக்கின்றது. இந்த சகாப்தத்தில் குர்ஆனிலுள்ள ஒவ்வொரு தனிப்பொருளின் உண்மைத்தன்மை நிரூபிக்கப்பட்டதாய் இருக்கின்றது (பின் இணைப்பு 1).

 

இப்போது வெளிப்பட்டுள்ளபடி, 9:128-129 ஆகிய இவ்விரு பொய்யான வசனங்களை உட்புகுத்தியதன் விளைவுகளாக:

 

(1) குர்ஆனுடைய கணித ரீதியிலான ஒழுங்கு முறையின் முக்கியமான பணியை செய்து காட்டுதல், மேலும்

 

(2) அச்சுறுத்துகின்றதோர் கணித அற்புதத்தை அதற்கேயுரிய பாணியில் உண்டு பண்ணுதல், மேலும்

 

(3) உண்மையான நம்பிக்கையாளர்களை நயவஞ்சகர்களிடமிருந்து பிரித்து அறிவித்தல் (நயவஞ்சகர்கள் பரம்பரை வழக்கங்களை ஆதரிக்கின்றார்கள்) முதலியன நேரிட்டுள்ளன:

 

பொய்யான அந்த இரண்டு வசனங்களின் மொழி பெயர்ப்பு இடைச்செருகல் 3ல் காட்டப்பட்டுள்ளது:

உங்களை எந்தவொரு கஷ்டமும் தீண்டுவதை விரும்பாத ஒரு தூதர் உங்களுக்காக

உங்களுக்கிடையிலிருந்து வந்துள்ளார், மேலும் உங்களைப் பற்றி அக்கறை கொள்கின்றார், மேலும்

நம்பிக்கையாளர்களின் மீது இரக்கம் உடையவராகவும், கருணையாளராகவும் இருக்கின்றார். அவர்கள்

திரும்பிவிட்டால், அப்போது, கடவுள் எனக்குப் போதுமானவர், அவரைத் தவிர வேறு கடவுள் இல்லை.

நான்அவரிடமே என்னுடைய பொறுப்பை ஏற்படுத்துகின்றேன். அவர் மிகப் பெரிய

அரியாசனத்தையுடைய இரட்சகர் ஆவார் என்று கூறிவீராக. [இடைச் செருகல் 3]

கண்கூடான சான்று

[1] குர்ஆனில் “கடவுள்” (அல்லாஹ்) எனும் வார்த்தையின் எண்ணிக்கை 2699 ஆக இருக்கக் கண்டபோது தான், 9:128-129 ஆகிய வசனங்களின் மூலம் குர்ஆனில் குறியீட்டில் ஏற்பட்ட முதல் சீர்குலைவு தோன்றியது. அந்த எண்ணிக்கையிலிருந்து ஒன்றை நாம் நீக்காவிடில், அந்த எண்ணிக்கை 19-ன் பெருக்குத் தொகையாய் இருக்காது. இந்த மொழிபெயர்ப்பின் ஒவ்வொரு பக்கத்தின் கீழ்ப்பாகத்திலும், “கடவுள்” எனும் வார்த்தையின் எண்ணிக்கை காட்டப்பட்டுள்ளது. குர்ஆனுடைய முடிவில் காட்டப்பட்டுள்ள கூட்டுத்தொகை 2698, 19X142 ஆகும், ஏனென்றால் பொய்யான இடைச் செருகல்களான 9:128-129 ஆகியவை நீக்கப்பட்டுவிட்டன.

 

[2] “கடவுள்” எனும் வார்த்தை காணப்படும் அனைத்து வசனங்களின் கூட்டுத் தொகை 118123, அல்லது 19X6217 ஆகும். “கடவுள்” எனும் வார்த்தை காணப்படுகின்ற வசனங்களின் எண்களை கூட்டுவதன் மூலம் இந்தத் தொகை அடையப்படுகிறது. பொய் வசனமான 9:129 சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டால், இந்த அற்புதம் மறைந்து விடுகிறது.

 

[3] இந்த மொழிபெயர்ப்பில் சூரா 9-ன் முடிவில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, சூரா 9ன் முடிவு வரையிலும் கடவுள் எனும் வார்த்தையின் மொத்த நிகழ்வு 1273, 19X67 ஆகும். பொய்யான இடைச் செருகல்களான 9:128-129 ஆகியவை சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டால், மொத்தத் தொகை 1274 ஆகிவிட்டிருக்கும், இது 19ன் பெருக்குத் தொகையல்ல.

[4] முதல் குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்தில் (2:1ல் உள்ள “அ.ல.ம.”) இருந்து கடைசித் தலைப்பெழுத்து (68:1ல் உள்ள “நூ”வரையிலும் உள்ள “கடவுள்” எனும் வார்த்தை நிகழ்வின் கூட்டுத் தொகையானது 2641, அல்லது 19X139 ஆகும். குர்ஆனிலுள்ள தலைப் பெழுத்துக்களையுடைய பகுதிக்கு வெளியேயுள்ள சூராக்களை பட்டியலிடுவது எளிதாயிருப்பதால் அந்த பகுதியிலுள்ள “க டவுள்” எனும் வார்த்தையின் 57 நிகழ்வுகளை அட்டவணை 1 காட்டுகின்றது. முதல் தலைப்பெழுத்திலிருந்து கடைசித் தலைப்பெழுத்து வரையிலுமுள்ள “கடவுள்” எனும் வார்த்தையின் மொத்த நிகழ்விலிருந்து இந்த 57 நிகழ்வுகளை கழித்திட நமக்குக் கிடைப்பது 2698-57=2641=19X139 ஆகும். மனிதர்கள் செய்த இடைச்செருகல்களான 9:128 மற்றும் 129 ஆகியவைகள் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டிருந்தால், தலைப்பெழுத்து களையுடைய பகுதியிலுள்ள “கடவுள்” எனும் வார்த்தையின் எண்ணிக்கை 2642 ஆகிவிட்டிருக்கும், இது 19ன் பெருக்குத் தொகையல்ல.

 

அட்டவணை 1: தலைப்பெழுத்துக்களையுடைய பகுதிக்கு

வெளியே “கடவுள்” என்கிற வார்த்தையின் நிகழ்வுகள் .

 

சூரா எண்.

நிகழ்வுகளின் எண்ணிக்கை

சூரா எண்.

நிகழ்வுகளின் எண்ணிக்கை

1

2

84

1

69

1

85

3

70

1

87

1

71

7

88

1

72

10

91

2

73

7

95

1

74

3

96

1

76

5

98

3

79

1

104

1

81

1

110

2

82

1

112

2

57

19x3

 

[5] சூரா 9 தலைப்பெழுத்தில்லாத ஒரு சூராவாகும், மேலும் தலைப்பெழுத்துகளற்ற 85 சூராக்களையும் நாம் கவனித்தோமேயானால், இந்த சூராக்களில் “கடவுள் எனும் வார்த்தை 57 தடவை 19X3 காணப்படுவதை நாம் காணலாம். “கடவுள்” எனும் வார்த்தை காணப் படுகின்ற சூராக்களிலுள்ள வசனங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 1045, 19X55 ஆகும். 9:128-129 ஆகியவை சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்குமேயானால், “கடவுள்” எனும் வார்த்தையைக் கொண்டிருக்கும் வசனங்கள் 1 கூடுதலாகியிருக்கும்.

 

[6] விடுபட்டிருக்கும் பஸ்மலாஹ்விலிருந்து (சூரா 9) கூடுதலான பஸ்மலாஹ் (சூரா 27) வரையிலுமுள்ள 19 சூராக்களுக்குள் “கடவுள்” எனும் வார்த்தை 513 வசனங்களில் காணப்படுகிறது, 19X27, (அட்டவணை 2). பொய்யான வசனங்களான 9:128-129 ஆகியவை சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்குமேயானால், “கடவுள்” எனும் வார்த்தையைக் கொண்டிருக்கும் வசனங்களின் எண்ணிக்கை 514 ஆகியிருக்கும், மேலும் இந்த அற்புதம் மறைந்து போயிருக்கும்.

 

[7] “கடவுள்” எனும் பொருள் கொண்ட “இலாஹ்” எனும் வார்த்தை 9:129 வசனத்தில் காணப்படுகின்றது. குர்ஆனில் இந்த வார்த்தையின் நிகழ்வு 95, 19X5 ஆகும். 9:128-129 ஆகியவற்றின் சேர்க்கை இந்த வார்த்தையை 1 அதிகமாக்கி 96 எனும் எண்ணிக்கைக்கு இட்டுச் செல்கிறது.

 

[8] தி இன்டெக்ஸ் டூ தி வொர்ட்ஸ் ஆஃப் தி குர்ஆன் என்கிற புத்தகம் “ரசூல்” (தூதர்) என்ற வார்த்தை 116 முறை இடம் பெற்றிருப்பதாக பட்டியலிடுகிறது. இந்த வார்த்தைகளில் ஒன்று 9:128ல் உள்ளது ஆகும். இந்தப் பொய்யான வசனத்தை நீக்குவதன் மூலம் மீதமிருப்பது 115 “ரசூல்” வார்த்தைகளாகும் 12:50ல் உள்ள மற்றொரு “ரசூல்” எனும் வார்த்தை, கடவுளின் தூதரை குறிப்பதாக இல்லாது. “ஃபேரோவின் தூதர்”ஐ குறிப்பதால் அது கட்டாயம் எண்ணிக்கையிலிருந்து நீக்கப்படவேண்டும். இவ்விதமாக, கடவுளின் “தூதர்” என்ற வார்த்தையின் மொத்த நிகழ்வு 114, 19X6 ஆகும்.

 

அட்டவணை 2: விடுபட்ட பஸ்மலாஹ்விலிருந்து கூடுதல்

பஸ்மலாஹ் வரையிலான “கடவுள்” என்கிற வார்த்தை.

எண்.

சூராஎண்

“கடவுள்”  உடனான

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

1

9

100

2

10

49

3

11

33

4

12

34

5

13

23

6

14

28

7

15

2

8

16

64

9

17

10

10

18

14

11

19

8

12

20

6

13

21

5

14

22

50

15

23

12

16

24

50

17

25

6

18

26

13

19

27

6

........

..........

.........

19

342

513

சூராக்களின் எண்ணிக்கை = 19

சூரா எண்களின் கூட்டுத் தொகை = 342 = 19x18,&

வசனங்களின் கூட்டுத் தொகை = 513 = 19x27.

[9] பொய் வசனங்களான 9:128-129 ஆகியவற்றில் காணப்படும் மற்றொருமுக்கியமான வார்த்தை “ரஹீம்” (கருணை யாளர்) என்பதாகும். இந்த வார்த்தை கடவுளின் பெயரைக் குறிக்கக் கூடிய தனித்துவ மிக்கதாக குர்ஆனில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது, மேலும் 9:128ல் காணப்படும் “ரஹீம்” எனும் வார்த்தை வேதம் வழங்கப்பட்டவரைக் குறிப்பதால் அதனை நீக்கிய பின்பு இந்த வார்த்தையின் மொத்த எண்ணிக்கை 114, 19X6 ஆகும். 7:188, 10:49, மற்றும் 72:21 ஆகிய வசனங்களுக்கு ஏற்ப வேதம் வழங்கப்பட்டவர் கருணைகாட்டக் கூடிய சக்தி பெற்றவராக இல்லை.

 

[10] அந்த அட்டவணை “அர்ஸ்” (அரியாசனம்) எனும் வார்த்தையின் 22 நிகழ்வுகளை பட்டியலிடுகின்றது. பொய்யான இடைச்செருகலான 9:129 மற்றும் 2:100-ல் காணப்படும் ஜோஸஃப் பினுடைய “அர்ஸ்”, மற்றும் 27:23-ல் காணப்படும் ஷீபாவின் அரசியுடைய “அர்ஸ்” ஆகியவற்றை நீக்கிய பின்னர் 19 “அர்ஸ்” வார்த்தைகளை நாம் அடைகின்றோம். இது 9:129ல் காணப்படும் “அர்ஸ்” எனும் வார்த்தை குர்ஆனைச் சேர்ந்தது அல்ல என்பதை நிரூபிக்கின்றது.

 

[11] குர்ஆனியக் கட்டளையான “குல்” (கூறும்) என்பது குர்ஆனில் 332 முறை காணப்படுகின்றது, தவிரவும், “காலூ” (அவர்கள் கூறினர்) எனும் வார்த்தை அதே எண்ணிக்கையுடன் 332 முறை காணப்படுகின்றது. பொய் வசனமான 9:129ம் “குல்” (கூறும்) எனும் வார்த்தையைக் கொண்டிருப்பதால், அதனைச் சேர்த்துக்கொள்ளுதல், உதாரணமாகத் திகழும் குர்ஆனிய அற்புதத்தினை அழித்து விடும்.

 

[12] குர்ஆன் 6234 எண்ணிடப்பட்ட வசனங்களையும் 112 எண்ணிடப்படாத வசனங்களையும் (பஸ்மலாஹ்கள்) கொண்டிருக்கின்றது. இவ்விதமாக, குர்ஆனிலுள்ள வசனங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 6346, 19X334 ஆகும். பொய்யான வசனங்களான 9:128-129 ஆகியவை குர்ஆனியக் குறியீட்டின் முக்கியமான இந்த அளவு கோலை சீர்குலைக்கின்றன.

 

[13] மேலே பட்டியலிட்டபடி வார்த்தைகளின் எண்ணிக்கைகளை சீர்குலைப்பதோடு சேர்த்து, 9:128-129 ஆகியவை, குர்ஆனின் கணிதக் கட்டமைப்பையும் சீர்குலைக்கின்றன. ஒவ்வொரு சூராவிலுமுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கை + வசன எண்களின் கூட்டுத்தொகை (1+2+3+...+எ, எ=வசனங்களின் எண்ணிக்கை), + ஒவ்வொரு சூராவின் எண் ஆகியவற்றை நாம் கூட்டும் போது மொத்த குர்ஆனுக்குமான ஒன்று சேர்த்து கூட்டின மொத்தத் தொகையாக வருவது 346199, அல்லது 19X19X959 ஆகும். இந்த அற்புதமானது குர்ஆனிலுள்ள ஒவ்வொரு வசனத்தின் உண்மைத்தன்மையை உறுதி செய்கின்ற, அதே சமயம் 9:128-129 ஆகியவற்றை நீக்கிவிடுகிறது. விவரம் 13 உடைய கணக்கிடுதல் சம்பந்தமான சுருக்கப்பட்ட உதாரணத்தைக் கொண்டது அட்டவணை 3 ஆகும். பொய்யான வசனங்களான 9:128-129 ஆகியவை சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டால் இந்த அற்புதம் சாத்தியமில்லாது போகும்.

அட்டவணை 3 : “19” எண் அடிப்படையிலான

குர்ஆனின் சூராக்கள் & வசனங்களின் கணிதரீதியிலான குறியீடு.

சூரா எண்.

வசனங்களின்

எண்ணிக்கை

வசன எண்களின்

கூட்டுத்தொகை

மொத்தம்

1

7

28

36

2

286

41041

41329

.

.

.

.

9

127

8128

8264

.

.

.

.

114

6

21

141

6555

6234

333410

346199

(19x19x959)

[14] 9-வது சூரா உட்பட, தலைப்பெழுத்துக்கள் இல்லாத சூராக்களான 85 சூராக்களுக்கு மட்டும், மேலேயுள்ள விவரம் 13-ல் உள்ளபடி, நாம் கணக்கிடுதல் செய்யும் போது கிடைத்திடும் ஒன்று சேர்த்து கூட்டின மொத்த தொகையும் கூட 19-ன் பெருக்குத் தொகையேயாகும். தலைபெழுத்துக்கள் இல்லாத சூராக்கள் அனைத்திற்குமான ஒன்று சேர்ந்த மொத்தத் தொகை 156066, அல்லது 19X8214 ஆகும். இந்த விடையானது, 9வது சூரா 127 வசனங்களைக் கொண்டதே தவிர 129 வசனங்கள் அல்ல எனும் உண்மையைச் சார்ந்தேயுள்ளது. அட்டவணை 4ல் விபரங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளது. பொய் வசனங்கள் இந்த திட்டமான அளவைகளை அழித்துவிடக் கூடும்.

அட்டவணை 4: குர்ஆனின் தலைப்பெழுத்துக்களில்லாத

85 சூராக்களின் கணித ரீதியிலான குறியீடு.

சூரா எண்.

வசனங்களின்

எண்ணிக்கை

வசனஎண்களின்

கூட்டுத்தொகை

மொத்தம்

1

7

28

36

4

176

15576

15756

.

.

.

.

9

127

8128

8264

.

.

.

.

114

6

21

141

156066

[15] குர்ஆனின் ஆரம்பத்திலிருந்து 9 வது சூராவின் முடிவு வரையிலுமுள்ள தலைப்பெழுத்துக்கள் இல்லாத சூராக்கள் அனைத்தினுடைய எண்களையும் (85 சூராக்கள்) + அவற்றிலுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றை கூட்டுவதன் மூலம் நமக்குக் கிடைப்பது 703, 19X37 ஆகும். அட்டவணை 5ல் விவரிக்கப்பட்ட விபரங்கள் கொடுக்கப் பட்டுள்ளது. இந்த அற்புதம் 9வது சூரா 127 வசனங்களைக் கொண்டதே எனும் உண்மையைச் சார்ந்தேயுள்ளது.

அட்டவணை 5: ஆரம்பத்திலிருந்து சூரா 9 வரையிலான

தலைப்பெழுத்துகளில்லாத சூராக்கள் மற்றும் அவற்றின் வசனங்கள்.

சூரா எண்

வசனங்களின்

எண்ணிக்கை

மொத்தம்

1

7

8

4

176

180

5

120

125

6

165

171

8

75

83

9

127

136

703

(19x37)

[16] விடுபட்டிருக்கும் பஸ்மலாஹ்விலிருந்து (9:1) குர்ஆனின் முடிவு வரையிலுமுள்ள தலைப்பெழுத்துக்கள் இல்லாத சூராக்களினுடைய சூரா எண் + வசனங்களின் எண்ணிக்கை + வசன எண்களின் கூட்டுத் தொகை ஆகியவற்றைக் கூட்டுவதன் மூலம், மொத்தத் தொகையாக வருவது 116090, அல்லது 19X6110. இந்த விபரங்கள் அட்டவணை 6ல் உள்ளது. 9:128-129 ஆகிய வசனங்கள் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டால், 9வது சூராவிற்கான வசனங்களின் எண்ணிக்கை 129 ஆகின்றது. மேலும் மொத்தத் தெகையோ 116349 ஆகின்றது. இது 19ன் பெருக்குத்தொகையல்ல.

 

[17] விவரம் 16ல் செய்துள்ளபடி அதே கணக்கிடுதல்களை, 9வது சூராவில் விடுபட்டிருக்கும் பஸ்மலாஹ்விலிருந்து 27வது சூராவிலுள்ள கூடுதலான பஸ்மலாஹ் வரையிலுமுள்ள அனைத்து வசனங்களுக்கும் செய்திடும் போது, மொத்தத் தொகையாக வருவது 119966, அல்லது 19X6314. சூரா 9ல் உள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கை 129 என இருந்திடுமேயானால், இந்த அற்புதம் சிதைக்கப்பட்டதாயிருக்கும், மேலும் மொத்தத்தொகை 19ஆல் வகுபடக் கூடியதாய் இருந்திடாது. இந்த அற்புதம் 9வது சூராவில் பஸ்மலாஹ்வின் இல்லாமை உடன் தொடர்புடையதாயிருப்பதால், பின் இணைப்பு 29ல் இது பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் விவரிக்கப்பட்ட விபரங்களும் அட்டவணை வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 6: விடுபட்ட பஸ்மலாஹ்விலிருந்து (சூரா 9) குர்ஆனின் முடிவு

வரையிலான தலைப்பெழுத்துகளில்லாத 85 சூராக்கள் & அவற்றின் வசனங்கள்.

சூரா எண்.

வசனங்களின்

எண்ணிக்கை

வசன எண்களின்

கூட்டுத்தொகை

மொத்தம்

9

127

8128

8264

16

128

8256

8400

-

-

-

-

113

5

15

133

114

6

21

141

116090

(19x6110)

[18] விவரங்கள் 16 மற்றும் 17 ஆகியவற்றில் செய்துள்ளபடி அதே கணக்கிடுதல்களை, விடுபட்டிருக்கும் பஸ்மலாஹ்விலிருந்து (9:1) எண் 19 குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் வசனம் (74:30) வரையிலும் செய்திடும் போது மொத்தத்தொகையாக 207670 வருவதை நாம் காண்கின்றோம், அல்லது 19X10930 (அட்டவணை 7) சூரா 9 கட்டாயம் 127 வசனங்களைத்தான் கொண்டுள்ளது.

அட்டவணை 7: விடுபட்ட பஸ்மலாஹ்விலிருந்து 74 : 30

‘வரையிலான சூராக்கள் மற்றும் வசனங்கள்.

சூரா எண்.

வசனங்களின்

எண்ணிக்கை

வசன எண்களின்

கூட்டுத்தொகை

மொத்தம்

9

127

8128

8264

10

109

5995

6114

.

.

.

.

73

20

210

303

74

30

465

569

2739

4288

200643

207670

(19x10930)

[19] 9 வது சூரா 127 வசனங்களைக் கொண்டுள்ளது. 127ன் இலக்கங்களை கூட்டினால் கிடைப்பது 1+2+7=10. சூரா 9ல் விடுபட்டிருக்கும் பஸ்மலாஹ்விலிருந்து சூரா 27ல் காணப்படும் கூடுதலான பஸ்மலாஹ் வரையிலுமுள்ள வசனங்களில் அவற்றின் இலக்கங்களைக் கூட்டிட மொத்தத் தொகை 10 என வரக்கூடிய அனைத்து வசனங்களையும் நாம் கவனத்தில் கொள்வோம். 9வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டிருக்குமேயானால், மொத்தத் தொகை 2472 என இருந்திருக்கும்; இது 19ன் பெருக்குத்தொகையல்ல, மேலும் இந்த அற்புதம் மறைந்து போயிருந்திருக்கும். விபரங்கள் அட்டவணை 8ல் உள்ளன.

 

 

அட்டவணை 8: 9:1லிருந்து 27:29வரை இலக்கங்களைக் கூட்டினால் 10 என வரும் வசனங்கள்.

 

சூரா எண்.

வசனங்களின்

எண்ணிக்கை

கூட்டினால்10 வருபவை 

எத்தனை

கூட்டுத்தொகையின்

எண்ணிக்கை

9

127

12

148

10

109

10

129

11

123

11

145

12

111

10

133

13

43

3

59

14

52

4

70

15

99

9

123

16

128

12

156

17

111

10

138

18

110

10

138

19s

98

9

126

20

135

12

167

21

112

10

143

22

78

7

107

23

118

11

152

24

64

6

94

25

77

7

109

26

227

22

275

27

29

2

58

342

1951

177

2470

342 = 19x18 &

2470 = 19x130

 

[20] 9 வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டது என்று நாம் நம்ப வேண்டும் என ஏமாற்றுக்காரர்கள் விரும்பினார்கள். எண் 129 என்பது இலக்கம் “9”-ஐக் கொண்டு முடிவடைகின்றது. இலக்கம் “9” ஐக் கொண்டு முடிவடையும் வசனங்களின் எண்ணிக் கையைக் கொண்ட முதல் சூரா மற்றும் கடைசி சூரா வரை நாம் பார்ப்போம். அவை சூரா 10 மற்றும் சூரா 104 ஆகும். சூரா 10 லிருந்து சூரா 104 வரையிலுமுள்ளவற்றின் சூரா எண் + வசனங்களின் எண்ணிக்கை + வசன எண்களின் கூட்டுத்தொகை ஆகியவற்றை கூட்டுவதன் மூலம் நாம் ஒரு மொத்தத் தொகையை அடைகின்றோம், அது 23655, அல்லது 19X1245 ஆகும். அட்டவணை 9-ல் விபரங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளது.

 

9வது சூராவை அதனுடைய தவறான வசனங் களின் எண்ணிக் கையான 129 என்று சேர்த்துக் கொள்ளுதல், வசன எண்ணிக் கையின் கூட்டுத் தொகையையும், ஒன்று சேர்த்துக் கூட்டிய மொத்தத் தொகையையும் மாற்றிவிடும் - வசன எண்ணிக்கையின் கூட்டுத்தொகையானது 627+129 =756 என ஆகிவிடும், மேலும் ஒன்று சேர்த்துக் கூட்டிய மொத்தத் தொகை 23655 என இருக்காது - மேலும் குர்ஆனின் குறியீடு சீர்குலைக்கப்பட்ட தாயிருக்கும் (அட்ட வணை 9).

[21] பொய்யான இடைச் செருகல்களாகவே 9வது சூராவின் முடிவில் வசனங்கள் 128 மற்றும் 129 ஆகியவை உள்ளன. நாம் 128 மற்றும் 129 என்ற எண்களைக் கவனித்து பார்த்தோமேயானால், அதில் இரண்டு 1களையும் இரண்டு 2 களையும், ஒரு 8 ஐயும் மற்றும் ஒரு 9 ஐயும் நாம் காணலாம். இப்பொழுது நாம் குர்ஆனிலுள்ள அனைத்து வசனங்களையும் கவனித்துப் பார்ப்போம், மேலும் நாம் காணுகின்ற அனைத்து 1-களையும் எண்ணிடுவோம். அதாவது வசனங்கள் 1,10,11,12,13....21,31 மேலும் இவ்வாறு அமைந்துள்ள வசனங்களில் நாம் காணுகின்ற 1-கள். சூரா 9-ன் சரியான வசன எண்ணிக்கையின் 127-ஐ பயன்படுத்தினால் மட்டுமே 1-களின் மொத்த எண்ணிக்கை 2546 (19X134) ஆகும். 128 மற்றும் 129 ஆகிய வசனங்கள் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டால், மொத்தத் தொகையானது 2548-ஆக ஆகிவிடுகிறது, இது 19ன் பெருக்குத்தொகையல்ல (அட்டவணை 11).

அட்டவணை 9: வசனங்களின் எண்ணிக்கை

“9” ஐக் கொண்டு முடிவடையும் அனைத்து சூராக்கள்ள.

சூரா எண்.

வசனங்களின்

எண்ணிக்கை

வசன எண்களின்

கூட்டுத்தொகை

மொத்தம்

10

109

5995

6114

15

99

4950

5064

29

69

2415

2513

43

89

4005

4137

44

59

1770

1873

48

29

435

512

52

49

1225

1326

57

29

435

521

81

29

435

545

82

19

190

291

87

19

190

296

96

19

190

305

104

9

45

158

748

627

22280

23655

(19x1245)

அட்டவணை 10: தலைப்பெழுத்துகளில்லாத

85 சூராக்களில்உள்ள அனைத்து 1 களையும் எண்ணுதல்.

சூரா

வசனங்களின்

எண்ணிக்கை 

1’களின்

எண்ணிக்கை

1

7

1

4

176

115

-

-

-

9

127

61

-

-

-

113

5

1

114

6

1

.........

1406

(19x74)

 

[22] 9வது சூரா ஒரு தலைப்பெழுத்தில்லாத சூரா என்பதால், தலைபெழுத்துக்கள் இல்லாத 85 சூராக்களையும் நாம் பார்ப்போம் மேலும் அதில் நாம் காணுகின்ற அனைத்து 1-களையும் எண்ணிடுவோம். அட்டவணை 10-ல் காட்டியுள்ளபடி, தலைபெழுத்துக்கள் இல்லாத சூராக்களிலுள்ள இலக்கம் “1”-ன் மொத்த எண்ணிக்கையானது 1406, அல்லது 19X74 ஆகும். தெளிவாக, 9வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டிருந்தால், 128 மற்றும் 129 ஆகியவற்றிலிருந்து கூடுதலாக இரண்டு 1-களை நாம் காண்போம், மேலும் குறியீடு சிதைக்கப்பட்டதாகிவிடும்.

 

 

அட்டவணை 11: 128 மற்றும் 129 ஐ ஈடுசெய்கின்ற இலக்கங்ளை முழுக்குர்ஆனிலும் கணக்கிடுதல்.

 

சூரா

1’ களின் 

எண்ணிக்கை

2’களின்

எண்ணிக்கை

8’களின்

எண்ணிக்கை

9’களின்

எண்ணிக்கை

மொத்தம்

1

1

1

0

0

2

2

159

146

55

48

408

.

.

.

.

.

.

9

61

31

22

22

136

10

31

21

21

21

94

.

.

.

.

.

.

114

1

1

0

0

2

.....

.......

.......

........

...........

2546

1641

908

833

5928

(19x312)

 

[23] இலக்கம் “1”-ற்கான கணக்கிடுதல் பற்றிய விவரம் 22 மற்றும் 23ல் விளக்கப்பட்ட அதே முறையை பின்பற்றி மொத்த குர்ஆனின் அனைத்து வசனங்களிலுமுள்ள அனைத்து 2-களையும் 8-களையும் மற்றும் 9-களையும் நாம் கணக்கிடுவோம். அட்டவணை 11ல் காட்டியுள்ளபடி, அனைத்து 2-கள், 8-கள் மற்றும் 9-கள் ஆகியவற்றின் மொத்த எண்ணிக்கை 3382 அல்லது 19X178 ஆகும். இது அனைத்து 1-கள், 2-கள், 8-கள் மற்றும் 9-கள் ஆகியவற்றினுடைய ஒட்டு மொத்த எண்ணிக்கையினை 2546+3382 = 5928, 19X312 என ஆக்குகின்றது.

 

குறிப்பிடத்தக்க இந்த அற்புதத்தில், குர்ஆனிலுள்ள ஒவ்வொரு தனி வசனத்தையும் கருத்தில் கொண்டு, மேலும் வசனங்கள் 128 மற்றும் 129 ஆகியவற்றை ஈடு செய்யும் தனித்தனி இலக்கங்களையும் பரிசோதித்திருக்கின்றோம். 128 மற்றும் 129 ஆகியவை 6 இலக்கங்களைக் கொண்டிருப்பதால், மனித இடைச்செருகல்களான இவைகளைச் சேர்த்துக்கொள்வது முழுக் குர்ஆனிலுமுள்ள இந்த இலக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கையை 5928+6=5934 என மாற்றுகின்றது, இது 19-ன் பெருக்குத் தொகையல்ல.

 

[24] 9 வது சூராவின் 127 வசனங்களுடன் சேர்த்து, தலைபெழுத்துகள் இல்லாத 85 சூராக்களிலும் உள்ள அனைத்து வசனங்களுடைய அனைத்து இலக்கங் களின் (1-ல் இருந்து 9 வரை) மொத்த எண்ணிக்கை 27075 அல்லது 19X19X75 ஆகும்.

 

[25] 9வது சூராவிற்கான சரியான வசன எண்ணிக்கையாக 127-ஐ எடுத்துக் கொண்டால் மட்டுமே, குர்ஆனின் சூராக்கள் மற்றும் வசனங்களின் இலக்கங்களை ஒன்று சேர்த்து கூட்டுவது 19-ன் பெருக்குத்தொகையை உண்டு பண்ணுகின்றது. இதனைச் செய்வதற்கு, குர்ஆனின் 114 சூராக்கள் மற்றும் ஒவ்வொரு சூராவிலுமுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கையை கொண்ட ஒரு பட்டியலை நீங்கள் தயார் செய்யுங்கள். ஒவ்வொரு சூராவினுடைய இலக்கங்களையும் ஒன்று சேர்த்து கூட்டுங்கள். இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகையானது, 10=1, 11=2, 12=3, 99=18 மேலும் இவ்வாறே, அனைத்து சூராக்களுக்குமான மொத்தத்தொகை 975 ஆகும். இதே வழிமுறைதான் ஒவ்வொரு சூராவிலுமுள்ள வசனங்களின் எண்களுக்கும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. உதாரணத்திறகு, 2 வது சூரா 286 வசனங்களைக் கொண்டுள்ளது. 286ன் இலக்கங்களைக் கூட்டினால் கிடைப்பது 2+8+6=16 ஆகும். 9வது சூராவினுடைய வசனங்களின் எண்ணிக்கையின் இலக்கங்களைக் கூட்டிட கிடைப்பது 1+2+7=10. அனைத்து 114 சூராக்களுடைய மொத்தத் தொகை 906 ஆகும். இவ்விதமாக, அனைத்து சூராக்கள் மற்றும் வசனங்களுடைய இலக்கங்களின் கூட்டுத் தொகையானது 975+906=1881=19X99 ஆகும். 9வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டிருக்குமேயானால் இந்தக் குறிப்பு இயல்பாக சாத்தியமாகியிருக்க இயலாது. அட்டவணை 12 இந்த கணக்கீடுகளை விளக்குவதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளசுருக்கம் ஆகும்.

 

அட்டவணை 12: முழுக் குர்ஆனிலுமுள்ள அனைத்து சூராக்கள்

& வசன எண்களுடைய இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை.

 

இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை

சூரா எண்

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

சூராக்கள்

வசனங்கள்

1

7

1

7

2

286

2

16

3

200

3

2

.

.

.

.

9

127

9

10

.

.

.

.

114

6

6

6

...........

..............

975

906

975+906 = 1881 = 19x99

 

[26] ஆச்சரியமாக, நாம் குர்ஆனிலுள்ள ஒவ்வொரு சூராவின் இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகையைக் கணக்கிட்டு, மேலும் ஒவ்வொரு சூராவிற்கான கூட்டுத்தொகையையும், அந்த சூராவின் வசனங்களுடைய எண்ணிக்கையின் இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகையோடு கூட்டுவதற்குப்பதிலாக, பெருக்கினோமேயானால் அப்போதும் நாம் பெருகின்ற கூட்டுத்தொகை 19-ன் பெருக்குத் தொகையாகவே உள்ளது. உதாரணத்திற்கு, 2 வது சூரா 286 வசனங்களைக் கொண்டிருக்கின்றது. இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை 2+8+6 = 16. ஆகவே, விவரம் 26-ல் நாம் செய்தது போல 2+16 என கூட்டுவதற்குப் பதிலாக, நீங்கள் 2-ஐ 16 ஆல் பெருக்கிடுங்கள், மேலும் நீங்கள் பெறுவது 32 ஆகும். இந்த செய்முறையை குர்ஆனிலுள்ள ஒவ்வொரு சூராவிற்கும் செய்யப்படு கின்றது. அனைத்து சூராக்களுக்குமான மொத்தத் தொகை 7771, அல்லது 19X409 ஆகும். மீண்டும் ஒருமுறை, குர்ஆனிலுள்ள ஒவ்வொரு தனித்தனி வசனமும் உறுதி செய்யப்படுகின்றது, அதே சமயம் பொய்யான வசனங்கள் முழுவதுமாக நீக்கப்படுகின்றது. அட்டவணை 13ஐப் பார்க்கவும்.

 

அட்டவணை 13 : குர்ஆனின் சூராக்கள் மற்றும் வசனங்களுடைய இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகையைப் பெருக்குதல்.

இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை

சூரா எண்

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

சூராக்கள்

வசனங்கள்

பெருக்குவதால் உருவாவது

1

7

1

7

7

2

286

2

16

32

3

200

3

2

6

-

-

-

-

9

127

9

10

90

.

.

.

.

.

114

6

6

6

36

975

906

7771

 

[27] மற்றுமொரு உண்மையிலேயே அச்சுறுத்துகின்ற அற்புதம்: 9 வது சூரா ஓர் ஒற்றைப்படை எண்ணாலான சூராவாகும், மேலும் நாம் ஒற்றைப்படை எண்ணாலான சூராக்களுக்கு மட்டும் மேலே விளக்கியுள்ளபடி கணக்கீடுகளை செய்தோமேயானால், சூராக்களுடைய மொத்தத் தொகையாக 513 (19X27) எனும் தொகையும், வசனங்களுடைய மொத்தத் தொகையாக 437 (19X23) எனும் தொகையும் கிடைப்பதை நாம் காண்கின்றோம், மேலும் இரண்டிற்குமான ஒட்டு மொத்தத் தொகையானது 513+417 = 950 (19X50). குறிப்பிடத்தக்க இந்த அற்புதத்தை அட்டவணை 14 விளக்குகின்றது.

 

அட்டவணை 14: அட்டவணை 12ல் உள்ள அதே விவரம்

தான் ஆனால் ஒற்றைப்படை எண்களுக்கு மட்டும்.

 

இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை

சூரா எண்.

வசனங்களின்

எண்ணிக்கை

சூராக்கள்

வசனங்கள்

மொத்தம்

1

7

1

7

8

3

200

3

2

5

.

.

.

.

.

9

127

9

10

19

.

.

.

.

.

113

5

5

5

10

...........

............

..........

513

437

950

(19x27)

(19x23)

(19x50)

 

[28] 127 வசனங்கள் அல்லது அதற்குக் குறைந்த வசனங்களையுடைய அனைத்து சூராக்களையும் நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். இவ்விதமான சூராக்கள் 105 உள்ளன. இந்த 105 சூராக்களுடைய சூரா எண்ணின் கூட்டுத் தொகை + அவற்றிலுள்ள வசன எண்களின் கூட்டுத்தொகையானது 10963, அல்லது 19X577 ஆகும். சூரா 9 மட்டுமே 127 வசனங்களைக் கொண்ட சூராவாகும். அட்டவணை 15 ஐப் பார்க்கவும். 9 வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கு மேயானால், அதனை இந்த சூராக்களின் பட்டியலில் சேர்த்திருக்க இயலாது, மொத்தத் தொகையானது 10827 (10963-136) என இருந்திருக்கும், இந்த அற்புதமும் மறைந்து போயிருக்கும், மேலும் குர்ஆனின் குறியீடும் சிதைக்கப்பட்டிருக்கும்.

 

அட்டவணை 15: 127 வசனங்கள் அல்லது அதற்குக் குறைவான

வசனங்களையுடைய அனைத்து சூராக்களின் கணிதரீதியிலான குறியீடு.

 

சூரா எண்.

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

மொத்தம்

1

7

8

5

120

125

8

75

83

9

127

136

.

.

.

113

5

118

114

6

120

6434

4529

10963

(19x577)

 

[29] 9வது சூரா ஒற்றைப்படை எண்கொண்டதாக இருப்பதாலும், மேலும் இதனுடைய வசனங்களின் எண்ணிக்கையும் கூட ஒற்றைப் படையாக இருப்பதாலும், நாம் அனைத்து ஒற்றைப்படை சூராக்களில் அவற்றின் வசன எண்ணிக்கையும் ஒற்றைப்படையாக இருக்கக் கூடியவற்றை பார்ப்போம். இவ்வாறு நமக்கு கிடைப்பது 27 சூராக்கள்: 1, 9, 11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 33, 35, 39, 43, 45, 57, 63, 81, 87, 91, 93, 97, 101, 103, 105, 107, 111, மற்றும் 113. அவை முறையே 7, 127, 123, 43, 99, 111, 77, 93, 69, 73, 45, 75, 89, 37, 29, 11, 29, 19, 15, 11, 5, 11, 3, 5, 7, 5 மற்றும் 5 வசனங்களாகும். இந்த சூரா எண்களுடைய கூட்டுத்தொகை + அவற்றின் வசன எண்ணிக்கையின் கூட்டுத்தொகையானது 2774, 19X146 ஆகும். நாம் 9வது சூராவின் தவறான வசன எண்ணிக்கையை, அதாவது 129 வசனங்களை கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டோமேயானால், இந்த அற்புதம் மறைந்து விடுகின்றது.

 

[30] 9வது சூராவின் சரியான வசனங்களின் எண்ணிக்கையானது 127 ஆகும், மேலும் இது ஒரு வகுபடா எண்ணாகும் - இதை எண் 1-ஐ கொண்டும் அதே எண்ணைக் கொண்டும் தான் வகுக்க முடியுமே தவிர வேறு எண்ணால் வகுக்க இயலாது. நாம் அனைத்து சூராக்களிலும் எவற்றினுடைய வசனங்களின் எண்ணிக்கை வகுபடா எண்ணாக இருக்கின்றதோ அவையனைத்தையும் பார்ப்போம். அவை - 1, 9, 13, 33, 43, 45, 57, 63, 81, 87, 93, 97, 101, 103, 105, 107, 111, மற்றும் 113 ஆகிய சூராக்களாகும். இந்த சூராக்களிலுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கைகள் முறையே 7, 127 43, 73, 89, 37, 29, 11, 29, 19, 11, 5, 11, 3, 5, 7, 5 மற்றும் 5 ஆகும். இந்த சூராக்களின் இலக்கங்களை நீங்கள் கூட்டினால், உங்களுக்கு கிடைப்பது 137, அதே சமயம் வசனங்களின் எண்ணிக்கையின் இலக்கங்களை கூட்டிட கிடைப்பது 129 ஆகும். இவ்வாறு அனைத்து இலக்கங்களின் ஒட்டு மொத்தத் தொகையானது 137+129 = 266 = 19X14 ஆகும்.

 

[31] சிதைப்பாளர்கள் இரண்டு பொய்யான வசனங்களை 9வது சூராவில் சேர்த்தனர், மேலும் இது 9வது சூராவினை 129 வசனங்கள் கொண்டதாய் ஆக்கியது. 129 எனும் இந்த எண் 3 இலக்கங்களைக் கொண்டு அமைந்திருப்பதாலும், மேலும் 3 ஆல் வகுபடக் கூடியதாய் இருப்பதாலும், நாம் சூராக்களில் அவற்றினுடைய வசனங்களின் எண்ணிக்கை 3-ஆல் வகுபடக் கூடியதாகவும், 3 இலக்கங்களைக் கொண்டதாகவும் உள்ளவற்றை பார்ப்போம். இவ்வகையான சூரா எண் களின் கூட்டுத்தொகை 71 ஆகும், மேலும் வசனங்களு டைய மொத்த எண்ணிக்கை 765 ஆகும். இது ஒரு ஒட்டு மொத்தத் தொகையாக 71+765=836 அல்லது 19X44 ஐ உண்டு பண்ணுகின்றது. விபரங்கள் அட்டவணை 16ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 16: வசனங்களின் எண்ணிக்கை 3 இலக்கங்களாகவும்

மேலும் 3ஆல் வகுப்படக் கூடியதாகவும் உள்ள அனைத்து சூராக்கள்.

சூரா எண்.

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

மொத்தம்

5

120

125

6

165

171

11

123

134

12

111

123

17

111

128

20

135

155

71

765

836

(19x44)

9வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டதாக இருந்திருக்குமேயானால், அதையும் இந்த அட்டவணையில் சேர்த்திருக்க வேண்டி இருந்திருக்கும், மேலும் அது இந்த அற்புதத்தை அழித்துவிட்டிருக்கும்.

 

[32] நாமும் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் என பொய்யர்கள் விரும்புவது போல், 9வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டதாயிருந்தால், அப்போது நாம் 129 அல்லது அதைவிட அதிக வசனங்களைக் கொண்ட அனைத்து சூராக்களையும் பார்ப்போம். இவ்விதமான சூராக்கள் 8 உள்ளன. அவற்றின் விபரங்கள் அட்டவணை 17-ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

 

9வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டிருந்தால், வசனங்களின் மொத்த எண்ணிக்கையானது 1577+129 = 1706 என ஆகியிருக்கும், இது 19-ன் பெருக்குத்தொகையல்ல.

 

[33] எண்கள் 127, 128 மற்றும் 129 ஆகியவை “1” மற்றும் “2” எனும் இரண்டு இலக்கங்களைப் பொதுவாகக் கொண்டுள்ளது. வசனங்களின் எண்ணிக்கையில் இலக்கங்கள் “1” மற்றும் “2” - ஐ கொண்டிருக்கும் அனைத்து சூராக்களையும் நாம் கவனத்தில் கொள்வோம். இத்தகைய சூரா எண்களையும், வசனங்களின் எண்ணிக்கைகளையும் கூட்டுவதன் மூலம், நமக்குக் கிடைப்பது 1159, 19X61 ஆகும். அட்டவணை 18 ஐப் பார்க்கவும். 9வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டதாக இருந்திருந்தால், மொத்தத் தொகையானது 1159+2 = 1161 என ஆகியிருந்திருக்கும் இது 19-ன் பெருக்குத்தொகையல்ல.

அட்டவணை 17: 129 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வசனங்களையுடைய அனைத்து சூராக்கள்.

சூரா எண்

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

2

286

3

200

4

176

6

165

7

206

20

135

26

227

37

182

1577

(19x83)

அட்டவணை 18: கேள்விக்குறியதாக உள்ள (127, 128, 129) வசனங்களில்

பொதுவாக உள்ள எண்களாகிய 1 மற்றும் 2 ஐ இறுதி வசனத்தில் கொண்டுள்ள சூராக்கள்.

சூரா எண்.

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

மொத்தம்

5

120

125

9

127

136

11

123

134

16

128

144

21

112

133

37

182

219

65

12

77

66

12

78

92

21

113

..........

..............

...........

322

837

1159

(19x61)

[34] 9வது சூரா ஒரு ஒற்றை இலக்க சூராவாகும், அதனுடைய வசனங்களின் எண்ணிக்கை இலக்கங்கள் “1” மற்றும் “2” ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இது போன்ற குணாதிசயங்களைக் கொண்ட வேறு சூரா ஒன்றேயொன்று உள்ளது: சூரா 5 ஒரு ஒற்றை இலக்க சூராவாகவும், மேலும் இது 120 வசனங்களைக் கொண்டதாகவும் உள்ளது. அட்டவணை 19ல் காட்டியுள்ளபடி, இந்த இரண்டு சூராக்களிலுமுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கை 120+127=247=19X13.

 

9 வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டதாக இருந்திருக்கு மேயானால், மொத்தத்தொகை யானது 247+2=249 என ஆகியிருந்திருக்கும், இது 19-ன் பெருக்குத்தொகையல்ல.

அட்டவணை 19: ஒற்றை இலக்கத்தையுடைய மற்றும் வசனங்களின்

எண்ணிக்கையில் 1 மற்றும் 2 ஐ யுடைய சூராக்கள் மட்டும்.

சூரா எண்

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

5

120

9

127

 

.......................

 

247

 

(19x13)

[35] வசனங்களின் எண்ணிக் கையில் “1” மற்றும் “2” ஆகியவை களைக் கொண்டிருக்கும் சூராக்கள் அனைத்தையும் நாம் பார்த்தோம். இப்பொழுது நாம் வசனங்களின் எண்ணிக்கையில் இலக்கம் “1” -ஐக்கொண்டு ஆரம்பிக்கும் சூராக்கள் அனைத்தையும் பார்ப்போம். இந்த தன்மையைக் கொண்டிருக்கும் சூராக்கள் 30 உள்ளன. அவை சூராக்கள் 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 37, 49, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 82, 86, 87, 91, 93, 96, 100 மற்றும் 101.

 

அவற்றின் வனங்களின் எண்ணிக்கையானது 176, 120, 165, 127, 109, 123, 111, 128, 111, 110, 135, 112, 118, 182, 18, 13, 14, 11, 11, 18, 12, 12, 19, 17, 19, 15, 11, 19, 11 மற்றும் 11 ஆகும். இந்த 30 சூராக்களுக்கான வசன எண்களின் கூட்டுத்தொகை (1+2+3+....+எ) 126122 அல்லது 19X6638 ஆகும்.

 

9வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டதாக இருந்திருக்கு மேயானால், அவற்றின் வசன எண்களின் கூட்டுத்தொகையானது 126122+128+129 = 126379 என ஆகியிருந்திருக்கும், மேலும் இந்த மொத்தத் தொகையானது 19ன் பெருக்குத்தொகையல்ல.

 

[36] 9வது சூரா 127 வசனங்களைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் 9+1+2+7 = 19 ஆகும். சூரா மற்றும் வசனங்களின் இலக்கங்களைக் கூட்டினால் 19 என வரும் அனைத்து சூராக்களையும் நாம் பார்ப்போம். இந்த குறிப்புகளின் படி இசைந்து போகின்ற வகையில் 10 சூராக்கள் உள்ளன, மேலும் இவற்றின் சூரா எண்களையும் வசனங்களின் எண்ணிக்கைகளையும் கூட்டினால் கிடைக்கும் கூட்டுத் தொகை 1216 அல்லது 19X64 ஆகும். அட்டவணை 20-ல் விபரங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன.

 

அட்டவணை 20: சூரா எண்ணின் இலக்கங்கள் மற்றும் வசனங்களின்

எண்ணிக்கை இலக்கங்களை கூட்டினால் 19 வரும் அனைத்து சூராக்கள்.

 

சூரா எண்.

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

மொத்தம்

9

127

136

22

78

100

26

227

253

45

37

82

54

55

109

64

18

82

72

28

100

77

50

127

78

40

118

84

25

109

.......

........

............

531

685

1216

(19x64)

 

மஸ்ஜித் டுச்சானைச் சேர்ந்த திரு. கடூட் அடிசோமா பின்வரும் இரண்டு கண்டு பிடிப்புகளைச் செய்தார்.

[37] 9வது சூரா 127 வசனங்களைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் (9) + (1+2+7) ஆகியவைகளைக் கூட்டிட கிடைப்பது 19 ஆகும். இவ்விதமாக, சூரா எண்ணின் இலக்கங்களைக் கூட்டினால் 9ம், மேலும் அவற்றிலுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கையின் இலக்கங்களைக் கூட்டினால் 10ம் வரக் கூடிய விதத்தில் முழுக் குர்ஆனிலும் 3 சூராக்கள் உள்ளன. இவை 9, 45, 54 மற்றும் 72 ஆகும். அவை முறையே 127, 37, 55 மற்றும் 28 வசனங்களைக் கொண்டுள்ளன. இந்த நான்கு சூராக்களிலுள்ள வசனங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 247, 19X13.

 

9வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டதாக இருந்திருக்குமேயானால், அதனை இந்த அட்டவணையில் ஆரம்பமாகக்கொண்டு உள்ளே சேர்த்திருக்க இயலாது. அட்டவணை 21 ஐப் பார்க்கவும்.

 

அட்டவணை 21: சூரா எண்ணின் இலக்கங்களைக் கூட்டினால் 9 ஆகவும் வசனங்களின்

எண்ணிக்கை இலக்கங்களை கூட்டினால் 10 ஆகவும் வருகின்ற அனைத்து சூராக்கள்.

 

சூரா எண்.

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

9

127

45

37

54

55

72

28

 

247

 

(19x13)

 

[38] சிதைவு செய்தவர்கள் கூறுவதுபோல் 9 வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டதாக இருந்திருந்தால், அப்போது சூராவின் இலக்கங்களைக் கூட்டினால் 9ம், அதனுடைய வசன எண்ணிக்கையின் இலக்கங்களைக் கூட்டினால் 12ம் வரக்கூடிய வேறொரு சூரா முழுக் குர்ஆனிலும் ஒன்றேயொன்று தான் உள்ளது, அது சூரா 27 ஆகும். அட்டவணை 22ல் காட்டியுள்ளபடி,

 

9வது சூராவின் 129 வசனங்களுடன் கூடிய இந்தக் கூட்டு, குர்ஆனின் குறியீட்டுடன் ஒத்ததாயில்லை.

 

அட்டவணை 22: சூரா 9ஐ 129 வசனங்கள் கொண்டதாக கற்பனை செய்து கொண்டு,

சூரா எண்ணின் இலக்கங்களை கூட்டினால் 9 ஆகவும் வசனங்களின் எண்ணிக்கை

இலக்கங்களைக் கூட்டினால் 12 ஆகவும் வருகின்ற சூராக்கள்.

சூரா எண்.

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

9

129

27

93

222

(19 ன் பெருக்குத் தொகையல்ல)

[39] 9வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டதாக சிறிது நேரத்திற்கு நாம் கற்பனை செய்து கொள்வோம். எண் 129 இலக்கம் “9” ஐக்கொண்டு முடிவடைவதால், வசனங்களின் எண்ணிக்கையில் இலக்கம் “9” ஐக் கொண்டு முடிவடையும் சூராக்கள் அனைத்தையும் நாம் பார்ப்போம்.

 

      வசனங்களின் எண்ணிக்கையில் இலக்கம் “9” ஐக் கொண்டு முடிவடையும் விதமாக 13 சூராக்கள் குர்ஆனில் உள்ளதை நாம் காண்கின்றோம். அவை 10, 15, 29, 43, 44, 48, 52, 57, 81, 82, 87, 96 மற்றும் 104 ஆகிய சூhhக்கள் ஆகும். அவற்றின் வசனங்களின் எண்ணிக்கைகள் முறையே 109, 99, 69, 89, 59, 29, 49, 29, 29, 19, 19, 19 மற்றும் 9 ஆகியவை ஆகும்.

 

      அட்டவணை 23-ஆல் விளக்கியபடி, 9 வது சூராவை நீக்கினால் மட்டுமே, பல முடிவுகள் குர்ஆனின் குறியீட்டுடன் ஒத்திருக்கின்றன; அது 129 வசனங்களைக் கொண்டதல்ல. 9வது சூராவை சேர்க்காது, இந்த 13 சூராக்களிலுள்ள வசனங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 627, 19X33 ஆகும். கூடுதலாக, சூரா எண் + வசனங்களின் எண்ணிக்கை + வசன எண்களின் கூட்டுத்தொகை ஆகியவைகளைக் கூட்டினால் கிடைப்பது 23655, அல்லது 19X1245 ஆகும். 9வது சூரா 129 வனங்களைக் கொண்டதாக இருந்தால், இந்த அற்புதங்கள் மறைந்து போய் விட்டிருக்கும்.

 

 

அட்டவணை 23: வசனங்களின் எண்ணிக்கையில் இலக்கமாக “9” ஐக்

கொண்டு முடிவடையும் அனைத்து சூராக்கள்.

 

சூரா எண்.

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

வசன எண்களின் கூட்டுத்தொகை

மொத்தம்

10

109

5995

6114

15

99

4950

5064

29

69

2415

2513

43

89

4005

4137

44

59

1770

1873

48

29

435

512

52

49

1225

1326

57

29

435

521

81

29

435

545

82

19

190

291

87

19

190

296

96

19

190

305

104

9

45

158

748

627

22280

23655

(19x33)

(19x1245)

 

[40] 9வது சூரா இலக்கம் “9” ஐக் கொண்டு முடிவடைகின்ற வசனங்களின் எண்ணிக்கையை உடைய ஓர் ஒற்றைப்படை சூராவாகும். வசனங்களின் எண்ணிக்கை “9” ஐக் கொண்டு முடிவடையும் ஒற்றைப்படை சூராக்கள் அனைத்தையும் இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம். அட்டவணை 24ல் காட்டியுள்ளபடி, சூரா எண் மற்றும் இந்த சூராக்களிலுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றின் கூட்டுத் தொகை 646, அல்லது 19X34 ஆகும். 9வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டதாக இருந்து அதையும் இந்தப் பிரிவுடன் சேர்த்திருந்தால், மொத்தத் தொகையானது 646+129+9 = 784 என ஆகியிருந்திருக்கும், இது 19ன் பெருக்குத்தொகையல்ல.

 

அட்டவணை 24: வசனங்களின் எண்ணிக்கை “9”ஐக் கொண்டு

முடிவடையும் ஒற்றைப்படை எண்ணையுடைய சூராக்கள்.

சூரா எண்.

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

மொத்தம்

15

99

114

29

69

98

43

89

132

57

29

86

81

29

110

87

19

106

312

334

646

(19x34)

 

[41] இதுவரையிலும், 9 வது சூரா 127 வசனங்களைக் கொண்டதுதான் என்பது மறுக்க இயலாதவாறு சந்தேகத் திற்கிடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பொழுது, வசனங் களின் எண்ணிக்கை “7”ஐக் கொண்டு முடிவடையும் சூராக்களை நாம் பார்ப்போம். இவ்வகையான சூராக்கள் 7 உள்ளன; அவை சூராக்கள் 1, 9, 25, 26, 45, 86 மற்றும் 107 ஆகியவைகளாகும். அவற்றின் வசனங்களின் எண்ணிக்கைகள் முறையே 7, 127, 77, 227, 37, 17 மற்றும் 7 ஆகும். சூரா எண்கள் + இந்த ஏழு சூராக்களிலுமுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றின் ஒட்டு மொத்தத் தொகையானது 798, 19X42 ஆகும். விபரங்கள் அட்டவணை 25ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இவ்விதமாக, 9வது சூரா உட்பட, வசனங்களின் எண்ணிக்கை இலக்கம் “7” ஐக் கொண்டு முடிவடையும் ஒவ்வொரு சூராவும் குறியீட்டுடன் ஒத்துள்ளது.

s

அட்டவணை 25: வசனங்களின் எண்ணிக்கையில் இலக்கமாக

“7”ஐக் கொண்டு முடிவடையும் சூராக்கள்.

சூரா எண்.

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

மொத்தம்

1

7

8

9

127

136

25

77

102

26

227

253

45

37

82

86

17

103

107

7

114

299

499

798

(19x42)

[42] 9வது சூராவின் கடைசி இரண்டு வசனங்கள் 126 மற்றும் 127 ஆகும். பொய்யர்கள் இரண்டு வசனங்களை சேர்த்து விட்டதால், குர்ஆனில் ஒவ்வொரு சூராவிலுமுள்ள கடைசி இரண்டு வசனங்களை நாம் பார்ப்போம், இந்தக் கடைசி இரண்டு வசனங்களில் காணப்படும் இலக்கம் “7”ஐக் கணக்கிடுவோம்.

 

அட்டவணை 26-ல் காட்டியுள்ளபடி, குர்ஆனிலுள்ள ஒவ்வொரு சூராவிலுமுள்ள கடைசி இரண்டு வசனங்களில் உள்ள இலக்கம் “7”-ன் மொத்த எண்ணிக்கை 38, 19X2 ஆகும்.

அட்டவணை 26: குர்ஆனில் உள்ள ஒவ்வொரு சூராவின் கடைசி இரண்டு

வசனங்களில் இலக்கமாக“7”ஐக் கொண்டுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கை

சூரா எண்.

கடைசி 2 வசனங்கள்

கடைசி 2 வசனங்களில் உள்ள “7”கள்

1

6,7

1

2

285,286

0

3

199,200

0

4

175,176

2

.

.

.

9

126,127

1

.

.

.

25

76,77

3

.

.

.

114

6

0

38

9வது சூராவிலுள்ள கடைசி வசனம் 127 என்பதற்குப் பதிலாக, 129 என்றிருந்திருக்குமேயானால், இலக்கம்  7-உடைய நிகழ்வுகளின் எண்ணிக்கை 38-ஆக இல்லாது 37 கியிருக்கும், மேலும் இந்த அளவைகள் அழிக்கப்பட்டதாய் ஆகியிருக்கும்.

 

[43] 9வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டதாக யூகம் செய்து கொள்வோம். வசன எண் 129-ஐக் கொண்டுள்ள சூராக்கள் அனைத்தையும் நாம் பார்ப்போம். இதற்கான பொருள் என்னவென்றால், 129 அல்லது அதற்கு அதிகமான வசனங்களைக் கொண்டுள்ள சூராக்கள் அனைத்தையும் நாம் பார்ப்போம் என்பதாகும். உதாரணத்திற்கு, 2 வது சூரா 286 வசனங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஆகையால், இது “129” எனும் எண்ணையுடைய வசனத்தைக் கொண்டுள்ளது. நாம் இப்பொழுது இந்த வசனத்தை எடுத்துக் கொண்டு குர்ஆன் முழுவதிலும் 129 எனும் எண்ணையுடைய மற்ற வசனங்களுடன் இதைக் கூட்டிடுவோம். இந்த யூகத்தின் படி, 129 எனும் வசன எண்ணைக் கொண்டதாய் 9 சூராக்கள் உள்ளன. கவனத்தைக் கவரும் விதமாக, இந்த 9 சூராக்களினுடைய சூரா எண்களின் மொத்தம் 19ன் பெருக்குத்தொகையாக (114) இருப்பதை நாம் காண்கின்றோம், அதே சமயம்  இந்த ஒன்பது சூராக்களிலுள்ள 129-களின் கூட்டுத்தொகையிலிருந்து 2-ஐக்கழித்தோமேயானால், அப்பொழுது கிடைக்கும்  தொகையும் 19ன் பெருக்குத் தொகையாகவே ஆகின்றது. வேறு விதமாகக் கூற வேண்டுமென்றால், இந்த 9 சூராக்களில் ஒன்று, 2 கூடு தலான வசனங்களைக் கொண்டுள்ளது என்பதையே நமக்கு இது சொல்கின்றது. விபரங்கள் அட்டவணை 27ல் உள்ளன.

நாம் 114 + 1161 ஆகியவைகளைக் கூட்டி, மேலும் 2-ஐ கழித்திடும் போது, நமக்குக் கிடைப்பது 1273, அல்லது 19X67 ஆகும். இந்தத் தொகையினை (1273) கீழேயுள்ள விவரம் 44 ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள மொத்தத் தொகையுடன் ஒப்பிடுங்கள். அட்டவணை 27ல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 9 சூராக்களில், கூடுதலான 2 வசனங்களைக் கொண்டுள்ளது எது? இதற்கான பதில் விவரம் 44ல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 27: ஒரு வசனத்தின் எண்ணாக

“129” ஐக் கொண்ட அனைத்து சூராக்கள்.

சூரா எண்.

வசன எண்

2

129

3

129

4

129

6

129

7

129

9?

129

20

129

26

129

37

129

114

1161

(114+1161-2=1273=19x67)

[44] இந்த இரண்டு பொய்யான வசனங்களை மிகச்சரியாக சுட்டிக்காட்டுவதற்கு, வசன எண் 128-ஐக் கொண்டிருக்கும் சூராக்கள் அனைத்தையும் பார்ப்போம், அதேசமயம் 9வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண் டிருப்பதாக யூகம் செய்வதை தொடர்ந்திடுவோம். இது அட்டவணை 27-ல் உள்ளது போன்று அதே சூராக்களின் பட்டியலை நமக்குக் கொடுக்கின்றது, மேலும் மிகச்சரியாக 128 வசனங்களைக் கொண்டிருக்கும் 16வது சூராவையும் கொண்டு வருகின்றது.

 

      அட்டவணை 28ல் காட்டியுள்ளபடி 9வது சூரா மிக நன்றாய் புலப்படும் படியான வேற்றுமையுடன் வெளியே நிற்கின்றது. அது பொய்யான வசனங்களைக் கொண் டிருக்கக்கூடிய சூராவாக தனித்து விடப்பட்டுள்ளது. 9வது சூரா நீக்கப்பட்டால் மட்டுமே, சூராக்கள் மற்றும் வசனங்களின் கூட்டுத்தொகை 19-ஆல் வகுபடக் கூடியதாய் ஆகின்றது. 9-வது சூராவை நீக்கிய பிறகு, வகுபடக் கூடியதாய் அமைந்துள்ள கூட்டுத் தொகையானது 1273, 19X67ஆகும். இந்த கூட்டுத்தொகை மேலேயுள்ள விவரம் 43-ல் 2 வசனங்கள் நீக்கிய பிறகு கிடைத்த அதே கூட்டுத்தொகையாகும். இந்த குறிப்பிடத்தக்க அற்புதம் 9வது சூரா வசன எண் 128-ஐக் கொண்டிருக்கவில்லை என்பதை நிரூபிக்கின்றது.

அட்டவணை 28: ஒரு வசனத்தின் எண்ணாக

“128” ஐக் கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து சூராக்கள்.

சூரா எண்.

வசன எண்

2

128

3

128

4

128

6

128

7

128

9?

128

16

128

20

128

26

128

37

128

130

1280

(130+1280=1410, இது 19ன் பெருக்குத் தொகையல்ல) சூரா 9 ஐ நாம் அதன் 128 வசனங்களோடு நீக்கிவிட்டால், நாம் பெறுவது 1410-9-128=1273=19x67).

[45] 9வது சூரா ஓர் தலைப்பெழுத்துக்கள் இல்லாத சூராவாகும், அதனுடைய கடைசி இரண்டு வசனங்கள் 126 மற்றும் 127 ஆகும். தலைப் பெழுத்து களில்லாத 85 சூராக்களை நாம் எடுத்துக் கொள்வோம், மேலும் ஒவ் வொரு சூராவிலுள்ள கடைசி இரண்டு வசனங்களின் எண்களையும் கூட்டிடுவோம். உதாரணத்திற்கு, 1வது சூராவிலுள்ள கடைசி இரண்டு வசனங்கள் 6 மற்றும் 7 ஆகும். 6+7-ஐக் கூட்டினால் உங்களுக்கு கிடைப்பது 13. அடுத்த தலைப்பெழுத்துகளில்லாத சூரா 4வது சூராவாகும்; அதனுடைய கடைசி இரண்டு வசனங்கள் 175 மற்றும் 176 ஆகும், 175+176-ஐக் கூட்டினால், உங்களுக்குக் கிடைப்பது 351. தலைப்பெழுத்துகளில்லாத சூராக்கள் அனைத்திலும் இவ்வாறு செய்யவும். அட்டவணை 29-ல் விபரங்கள் உள்ளது. இவ்விதமாக, 9வது சூராவின் கடைசி இரண்டு வசனங்கள் 126 மற்றும் 127 என உறுதிசெய்யப் படுகின்றது.

அட்டவணை 29: தலைப்பெழுத்துக்கள் இல்லாத சூராக்களில் உள்ள

கடைசி இரண்டு வசனங்களின் சுருக்கப்பட்ட அட்டவணை.

 

சூரா எண்

கடைசி 2 வசனங்கள்

மொத்தம்

1

6+7

13

4

175+176

351

5

119+120

239

.

.

.

9

126+127

253

.

.

.

114

5+6

13

6897

(19x363)

 

[46] நாம் இப்பொழுது குர்ஆனின் தலைப்பெழுத்துக்களையுடைய மற்றும் தலைப்பெழுத்துகளில்லாத ஒவ்வொரு சூராவின் கடைசி இரண்டு வசனங்களை எடுத்துக் கொள்வோம்,  மேலும் ஒவ்வொரு சூராவின் கடைசி இரண்டு வசனங்களின் இலக்கங்களை கூட்டுவோம் (அட்டவணை 30). குர்ஆனில் உள்ள ஒவ்வொரு சூராவின் கடைசி இரண்டு வசனங்களும் தெய்வீகமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டு மேலும் இந்தக் கணிதக் குறியீட்டின் மூலம் தெய்வீகமாகப் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது என்பது ஏற்கனவே வெளிப்படையாக உள்ளது. 9வது சூராவின் கடைசி இரண்டு வசனங்கள் 126 & 127 தான், 128 & 129 அல்ல என்பது உறுதி செய்யப்படுகின்றது.

அட்டவணை 30: குர்ஆனில் உள்ள ஒவ்வொரு சூராவின்

கடைசி இரண்டு வசனங்களின் இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை.

சூரா எண்

கடைசி 2 வசனங்கள்

இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை

1

.6, 7

6+7

2

285,286

2+8+5+2+8+6

3

199,200

1+9+9+2+0+0

.

.

.

9

126,127

1+2+6+1+2+7

.

.

113

4,5

4+5

114

5,6

5+6

1824 = 19x96

 

[47] 9வது சூரா 127 வசனங்களைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் 127 என்பது மூன்று இலக்கங்களைக் கொண்டது. நாம் வசனங்களின் எண்ணிக்கையை மூன்று இலக்கங்களாகக் கொண்ட சூராக்கள் அனைத்தையும் பார்ப்போம். இவை 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 26 மற்றும் 37 ஆகியவை களாகும். அவற்றின் வசனங்களின் எண்ணிக்கை முறையே, 286, 200, 176, 120, 165, 206, 127, 109, 123, 111, 128, 111, 110, 135, 112, 118, 227 மற்றும் 182 ஆகும். ஒவ்வொரு வசனங்களின் எண்ணிக்கையிலுமுள்ள கடைசி இலக்கத்தை எடுத்துக் கொண்டு, மேலும் இந்த இலக்கங்களைக் கூட்டினால், நமக்குக் கிடைப்பது 6+0+6+0+5+6+7+9+3+1+8+ 1+0+5+2+8+7+2=76=19X4 ஆகும்.

9வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டதாக இருந் திருந்தால், அதனுடைய வசனங்களின் எண்ணிக்கையி லுள்ள கடைசி இலக்கம் ‘7’ என்பதற்கு பதிலாக ‘9’ என்றிருந்திருக்கும், மேலும் கடைசி இலக்கங்களின் மொத்தத்தொகை “76” என்பதற்குப் பதிலாக “78” என்றிருந்திருக்கும், மேலும் இந்த அற்புதம் மறைந்திருக்கும்.

 

[48] மேலேயுள்ள விவரம் 47-ல் உள்ள சூராக்களின் பட்டியலை நாம் பார்ப்போம். 9-வது சூராவிலுள்ள வசனங் களின் எண்ணிக்கை ஓர் ஒற்றைப்படை எண்ணாக இருப்பதால், நாம் இப்பொழுது ஒற்றைப்படையாக அமைந்துள்ள வசன எண்களை கருத்தில் கொள்வோம். மூன்று இலக்கங்களுடன்,  ஒற்றைப்படை எண்களை வசனஎண்ணிக்கையாகக் கொண்ட 8 சூராக்கள் உள்ளன. அவை சூராக்கள்  6,9,10,11,12,17,20 மற்றும் 26 ஆகும். அவற்றின் வசனங்களின் எண்ணிக்கைகள் 165, 127, 109, 123, 111, 111, 135 & 227 ஆகும்.

 

இந்த வசனங்களின் எண்ணிக்கைகளிலுள்ள கடைசி இலக்கங்கள் முறையே 5, 7, 9, 3, 1, 1, 5 மற்றும் 7 ஆகும், மேலும் இந்த இலக்கங்களின் கூட்டுத் தொகை 38, அல்லது 19X2 ஆகும். வெளிப்படையாக, 9வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டதாயிருந்தால், அதனுடைய கடைசி இலக்கம் ‘7’-ஆக இல்லாது, ‘9’ ஆக இருந்திருக்கும், கடைசி இலக்கங்களின் கூட்டுத் தொகை 40-ஆக இருந்திருக்கும், இது 19-ன் பெருக்குத் தொகையல்ல. அட்டவணை 31-ல் விவரிக்கப்பட்ட விபரங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளது. இவ்விதமாக, வசனங்களின் எண்ணிக்கையிலுள்ள கடைசி இலக்கத்தின் மீது பெரிதாய் கவனம் செலுத்தி, நாம் இன்னும் அதிக மதிகம் குறிப்பிடும்படியானவற்றை பெறுகின்றோம்.

அட்டவணை 31: வசனங்களின் எண்ணிக்கை ஒற்றைப்படையாகவும்

மேலும் 3 இலக்கங்களாகவும் கொண்ட அனைத்து சூராக்கள்.

சூரா எண்

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

கடைசி இலக்கம்

6

165

5

9

127

7

10

109

9

11

123

3

12

111

1

17

111

1

20

135

5

26

227

7

38

(19x2)

[49] விவரங்கள் 47 மற்றும் 48-ல் உள்ள அதே சூராக்களின் தொகுப்போடு நாம் தொடர்ந்து செயல்படுவோம். 9வது சூரா ஓர் ஒற்றைப்படை எண் சூரா என்பதால், விவரம் 47-ல் காட்டப்பட்டுள்ள சூராக்களின் பட்டியலிலிருந்து இரட்டைப் படை எண்ணையுடைய சூராக்கள் அனைத்தையும் நீக்கிடுவோம். இப்பொழுது நம்மிடமிருப்பது ஒற்றைப்படை எண் வசனங்களைக்  கொண்ட ஒற்றைப்படை எண் சூராக்கள் ஆகும். முழுக் குர்ஆனிலும் இவ்விதமான சூராக்கள் மூன்று மட்டுமே உள்ளன அவை : 9, 11, மற்றும் 17 ஆகும். அவற்றிலுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கைகள் 127, 123, மற்றும் 111 (அட்டவணை 32). 9 வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டதாய் இருந்தால், குறிப்பிடத்தக்க இந்த அற்புதம் அழிக்கப்பட்டதாகியிருக்கும்.

அட்டவணை 32: வசனங்களின் எண்ணிக்கை ஒற்றைப்படையாகவும்,

மேலும் 3 இலக்கங்களையும் கொண்ட ஒற்றைப்படை எண்ணையுடைய சூராக்கள்.

சூரா எண்.

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

9

127

11

123

17

111

361

(19x19)

[50] விவரம் 49-ல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள மூன்று சூராக்களோடு நாம் தொடர்ந்து செயல்படுவோம். குர்ஆனிலுள்ள அனைத்து சூராக்களிலும் (9வது சூராவைப் போல்) இவைகளின் எண்ணும் ஒற்றைப்படை எண்ணாகும், இவற்றின் வசனங்களின் எண்ணிக்கையும் (9வது சூராவைப்போல்) மூன்று இலக்கங்களைக் கொண்டதாகும், மேலும் இவற்றின் வசனங்களின் எண்ணிக்கையும் (9வது சூராவைப்போல்) ஒற்றைப்படை எண்ணாகும்.

தெளிவாக, 9வது சூரா 127 வசனங்களைக் கொண்டதே எனும் நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மையைச் சார்ந்தே  இந்த அற்புதம் உள்ளது. 9வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டதாக இருந்திருந்தால், குர்ஆனில் உள்ள மேற் கூறப்பட்ட தன்மைகளைக் கொண்ட சூராக்களை மட்டும் கூட்டினால் 1+2+9+1+2+3+1+1+1=21 வந்திருக்கும். வேறு விதமாகக் கூற வேண்டுமென்றால், குர்ஆனின் கணிதக் குறியீட்டினுடைய முக்கிய அங்கமான இது மறைந்து போயிருக்கும்.

 

[51] மூன்று சூராக்கள் (1) அவற்றின் எண்கள் ஒற்றைப்படையாகவும், (2) அவற்றின் வசனங்களின் எண்ணிக்கை ஒற்றைப்படையாகவும், மேலும் (3) வசனங்களின் எண்ணிக்கை மூன்று இலக்கங்களைக் கொண்டதாகவும் உள்ளன. அவை : 9,11 மற்றும் 17 ஆகிய சூராக்களாகும் (விவரங்கள் 48 லிருந்து 50 வரையிலும் பார்க்கவும்). இந்த மூன்று சூராக்களின் எண்களை உருவாக்கும் ஒவ்வொரு  இலக்கங்களையும் கூட்டினால், உங்களுக்குக் கிடைப்பது 9+1+1+1+7 = 19.

 

[52] 129 எனும் எண், 3 ஆல் வகுபடக் கூடியதாகும். சிதைத்தவர்கள் கோருவது போல் 9-வது சூரா 129 வசனங்கiக் கொண்டதாயிருந்தால், இப்போது இது (1) ஓர் ஒற்றைப்படை எண் சூராவாகவும் (2) மூன்று இலக்கங்களைக்கொண்ட வசனங்களின் எண்ணிக்கையை உடையதாகவும், (3) வசனங்களின் எண்ணிக்கை ஒற்றைப்படையாகவும் மற்றும் (4) வசனங்களின் எண்ணிக்கை 3 ஆல் வகுபடக் கூடியதாகவும் இருக்கும். முழுக் குர்ஆனிலும் இத்தகைய தன்மைகளைக் கொண்ட சூராக்கள் இரண்டு மட்டுமே உள்ளன அவை : 123 வசனங்களைக் கொண்ட சூரா 11 மற்றும் 111 வசனங்களைக் கொண்ட சூரா 17 ஆகும். சூரா எண்கள் மற்றும் வசனங்களின் எண்ணிக்கைகள் ஆகிய இரண்டிலுமுள்ள இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை 1+1+1+2+3+1+7+1+1+1 = 19 என வருகின்றது. 9வது சூரா 127 வசனங்களைக் கொண்டதாக இருந்தால் மட்டுமே இவ்வாறு கிடைக்கும்.

 

[53] 9வது சூராவானது (1) ஒற்றைப்படை எண் கொண்டது, (2) இதன் வசனங்களின் எண்ணிக்கை ஒற்றைப்படையானது, (3) இதன் வசனங்களின் எண்ணிக்கை “7” எனும் இலக்கத்துடன் முடிவடைகின்றது. (4) இதன் வசனங்களின் எண்ணிக்கை ஓர் வகுபடா எண்ணாக உள்ளது, மேலும் (5) இந்த சூரா எண் 3 & 9 ஆல் வகுபடக் கூடியதாக உள்ளது.  இரண்டே சூராக்கள் மட்டும்தான் இந்தத் தன்மைகளை கொண்டுள்ளன.  அவை: 9வது சூரா (127 வசனங்கள்) மற்றும் 45வது சூரா (37 வசனங்கள்). நீங்கள் காண்கின்ற இலக்கங்களை கூட்டிடுங்கள்

9+1+2+7 = 19 & 4+5+3+7 = 19; இரண்டு சூராக்களின் கூட்டுத்தொகை = 19+19 = 38.

[54] 9வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டிருப்பதாக நாம் யூகித்துக் கொள்வோம். இந்த வகையில் முழுக் குர்ஆனிலுமே சூரா எண் 9-ஐக் கொண்டு ஆரம்பிக்கக் கூடியதாகவும், மேலும் அதன் வசனங்களின் எண்ணிக்கை 9-ஐக் கொண்டு முடியக்கூடியதாகவும் இரண்டே இரண்டு சூராக்களை மட்டுமே நாம் பெறமுடியும்: 9வது சூரா (129 வசனங்கள்) மற்றும் 96வது சூரா (19 வசனங்கள்). அட்டவணை 33-ல் விவரித்துள்ளபடி, சூரா எண் + வசனங்களின் எண்ணிக்கை + வசன எண்களின் கூட்டுத்தொகை ஆகியவற்றின் ஒட்டு மொத்தக் கூட்டுத்தொகையானது 8828 ஆகும், இது 19-ன் பெருக்குத்தொகையல்ல.

அட்டவணை 33: “9” ஐக் கொண்டு ஆரம்பிக்கின்ற மற்றும் அவற்றின்

வசன எண்ணிக்கை 9 ஐக் கொண்டு முடிவடைகின்ற சூராக்கள்.

சூரா எண்

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

வசன எண்களின் கூட்டுத்தொகை

மொத்தம்

9

129?

8385

8523

96

19

190

305

105

148

8575

8828

(19ன் பெருக்குத் தொகையல்ல)

 

இப்பொழுது நாம், பொய் வசனங்களை (128 & 129) 9 வது சூராவிலிருந்து நீக்கிடுவோம், மேலும் அதே கணக்கீடுகளைத் திரும்பவும் செய்வோம். இந்தத் திருத்தத்தின் முடிவு அட்டவணை 34ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒட்டு மொத்தத் தொகை 8569, 19X451 ஆகின்றது.

அட்டவணை 34: அட்டவணை 33ல் உள்ள விவரத்தைப் போன்றதே,

ஆனால் சூரா 9ன் வசன எண்ணிக்கை சரி செய்யப்பட்டுள்ளது.

சூரா எண்

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

வசன எண்களின் கூட்டுத்தொகை

மொத்தம்

9

127

8128

8264

96

19

190

305

105

146

8318

8569

(19x451)

[55] 9வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டதாக நாம் யூகித்துக் கொள்வோம். இந்த இலக்கங்களின் கூட்டுத் தொகை 9+1+2+9=21. நாம் வசனங்களின் எண்ணிக்கை இலக்கங்களைக் கூட்டினால் 21 வருகின்ற சூராக்கள் அனைத்தையும் பார்ப்போம். இவ்விதமான சூராக்கள் 7 உள்ளன: 9, 25, 27, 37, 68, 94, மற்றும் 97.

 

      சூரா எண்கள் + ஒவ்வொரு சூராவிலுமுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கை + வசன எண்களின் கூட்டுத்தொகை ஆகியவற்றைக் கூட்டினால் வருகின்ற மொத்தத் தொகை 34744 ஆகும், இது 19ன் பெருக்குத் தொகையல்ல. (அட்டவணை 35).

அட்டவணை 35: 9வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டது

என்று கற்பனை செய்து கொண்டு, சூரா எண்கள் மற்றும்

வசன எண்களின் இலக்கங்களைக் கூட்டினால் 21 வருகின்ற சூராக்கள்.

சூரா எண்

வசனங்களின்

எண்ணிக்கை

வசன எண்களின்

கூட்டுத்தொகை

மொத்தம்

9

129?

8385

8523

25

77

3003

3105

27

93

4371

4491

37

182

16653

16872

68

52

1378

1498

94

8

36

138

97

5

15

117

-----

-----

-----

------

357

546

33841

34744

(19 ஆல் வகுபடவில்லை)

இப்பொழுது, நாம் 9வது சூராவிற்கான சரியான வசனங்களின் எண்ணிக்கையான 127-ஐப் பயன்படுத்துவோம், மேலும் அட்டவணை 35ல் உள்ளபடி அதே கணக்கீடுகளைத் திரும்பவும் செய்வோம். இது ஒட்டுமொத்தத் தொகையாக 34485 அல்லது 19X1815 வரும்படி செய்கிறது. அட்டவணை 36-ஐப் பார்க்கவும்.

அட்டவணை 36: 9வது சூராவில் உள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கையை

சரி செய்த பின்னர் அட்டவணை 35ஐக் கணக்கிடுதல்.

சூரா எண்

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

வசன எண்களின் கூட்டுத்தொகை

மொத்தம்

9

127

8128

8264

25

77

3003

3105

27

93

4371

4491

37

182

16653

16872

68

52

1378

1498

94

8

36

138

97

5

15

117

.....

....

.........

.............

357

544

33584

34485

(19x1815)

[56] கடைசி முறையாக, நாம் 9வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டதாக யூகித்துக் கொள்வோம். நாம் இங்கே ஒரு சூராவைக் கொண்டுள்ளோம் அது (1) ஓர் ஒற்றைப்படை எண் கொண்ட சூரா, (2) அதனுடைய எண் 3-ஆல் வகுபடக் கூடியது (3) வசனங்களின் எண்ணிக்கை 129, 3-ஆல் வகுபடக் கூடியது, மேலும் (4) வசனங்களின் எண்ணிக்கை இலக்கம்  “9”-ஐக் கொண்டு முடிவடை கின்றது. இந்தத் தன்மைகளைக் கொண்ட சூரா ஒன்றே ஒன்று உள்ளது : அது 15வதுசூராவாகும் 3-ஆல் வகுபடக் கூடியது, அதன் வசனங்களின் எண்ணிக்கை 99, இதுவும் 3-ஆல் வகுபடக்கூடியதே, மேலும் இலக்கம் “9”-ஐக் கொண்டு முடிவடைகின்றது. 9-வது சூரா 129 வசனங்களைக் கொண்டதாக இருந்து, மேலும் இந்த இரண்டு சூராக்களுக்கான சூரா மற்றும் வசன எண்களை நாம் கூட்டினால், கீழ்க்கண்ட முடிவுகளை நாம் அடைவோம்: 9+129+15+99 = 252 - இது 19-ன் பெருக்குத் தொகையல்ல.

 

பொய்யான எண்ணிக்கையான 129-ஐ நாம் தூக்கி எறிந்தோமேயானால், சூரா எண் ஒற்றைப் படையாகவும், அதன் வசனங்களின் எண்ணிக்கை 3-ஆல் வகுபடக் கூடியதாகவும், மேலும் இலக்கம் 9-ஐக் கொண்டு முடியக் கூடியதாகவும், ஒரு சூராவினை நாம் குர்ஆனில் கொண்டுடிருப்போம் - அது சூரா 15.  இப் பொழுது, நாம் கீழ்கண்ட முடிவினைப் பெறுகின்றோம்:

15 + 99 = 114 = 19x6.

[57] இப்பொழுது சிறிது நேரமாக, நாம் எண்களோடு தொடர்புடையவர்களாக இருக்கின்றோம். நாம் இப்பொழுது பொய்யான உட்புகுத்தல்களான 9:128-129 ஆகியவற்றில் காணப்படும் குறிப்பிடும்படியான வார்த்தைகளையும், எழுத்துக்களையும் பார்ப்போம்.

 

9:127-ல் உள்ள கடைசிக் கூற்று, நம்ப மறுப்பவர்களை “லா யஃப் கஹுன்”என்று  (அவர்கள் புரிந்துகொள்ள மாட்டார்கள்) என்று  விவரிக்கின்றது. இவ்விதமாக, 9வது சூராவிலுள்ள கடைசி எழுத்தாக “நூ” (நூன்) உள்ளது.

 

பொய்யர்களின் கூற்றுப்படி கடைசி வசனம் 129 மேலும் கடைசிப் பொய்வார்த்தையாக “அஜீம்” இருப்பதால், கடைசி எழுத்தாக “ம” (மீம்) உள்ளது.

 

குர்ஆனின் ஆரம்பத்திலிருந்து 9வது சூரா வரையிலும் உள்ள ஒவ்வொரு சூராவின் முதல் எழுத்து மற்றும் கடைசி எழுத்தை இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம், மேலும் அவற்றின் எழுத்தெண் (எண்களுக்குரிய)  மதிப்புகளைக் கணக்கிடு வோம். 9-வது சூராவின் உண்மையான கடைசி எழுத்து கட்டாயம் “நூ” -வாகத்தான் இருக்கவேண்டும், “ம” அல்ல என்பதை அட்டவணை 37 காட்டுகின்றது.

அட்டவணை 37: குர்ஆனின் ஆரம்பத்திலிருந்து சூரா 9 வரையிலான சூராக்கள்

ஒவ்வொன்றினுடைய முதல் மற்றும் கடைசி எழுத்துக்களின் எழுத்தெண் மதிப்பு.

சூரா எண்

முதல் எழுத்து

கடைசி எழுத்து

மொத்தம்

1

ப =2

நூ =50

52

2

அ =1

நூ =50

51

3

அ =1

நூ =50

51

4

ய =10

ம =40

50

5

ய =10

ர=200

210

6

அ =1

ம =40

41

7

அ  =1

நூ =50

51

8

ய  =10

ம =40

50

9

ப  =2

நூ =50

52

38

570

608

(19x2)

(19x30)

(19x32)

 

[58] மஸ்ஜித் டுக்சானைச் சேர்ந்த சகோதரி இஹ்சான் ரமதான் (சூஸன் மமோடிசீன்) 9வது சூராவின் கடைசி எழுத்தான, “நூ” (நூன்) எனும் எழுத்துடன் முடியக் கூடிய குர்ஆனிலுள்ள சூராக்கள் அனைத்தையும் எண்ணினார்.

 

9-வது சூராவைப் போல அதே எழுத்துடன் “நூ”முடிவடையக் கூடிய 43 சூராக்கள் உள்ளன. அவை - 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 49, 51, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 77, 81, 83, 84, 95, 107 மற்றும் 109 ஆகிய சூராக்களாகும். சூராவின் எண்களையும் + “நூ” எழுத்துடன் முடிவடையும் சூராக்களின் எண்ணிக்கையும் கூட்டுங்கள், உங்களுக்குக் கிடைப்பது.

1919

இவ்விதமாக, 9-வது சூராவின் கடைசி எழுத்து “நூ”-வாகத்தான் இருக்கவேண்டும், “ம” அல்ல என மீண்டும் ஒரு முறை உறுதி செய்யப்படுகிறது.

 

[59] இப்பொழுது நாம் மிக முக்கியமான சொற்றொடரான “லா இலாஹா இல்லாஹு” வைப் பார்ப்போம் (அவரைத் தவிர வேறு கடவுள் இல்லை). இந்தச் சொற்றொடர் பொய்யான இடைச் செருகலான 9:129-ல் காணப்படுகின்றது.

 

இந்த மிக முக்கியமான சொற்றொடர் 19 சூராக்களில் 29 முறை காணப்படுகின்றது (அட்டவணை 38). 19 சூராக்களுடைய சூரா எண்களையும் + “லா இலாஹா இல்லாஹு” எனும் இந்த சொற்றொடர் காணப்படும்  வசன எண்கள் + முக்கியமான இந்தக் கூற்றின் நிகழ்வுகளின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றைக் கூட்டுவதன் மூலம், ஒட்டு மொத்தத் தொகையாக  2128 வருகின்றது அல்லது 19X112. இந்த ஆச்சரியமான முடிவு 9:128-129 ஆகியவை குர்ஆனைச் சேர்ந்தவை அல்ல என்கிற உண்மையைச் சார்ந்துள்ளது.

 

தெளிவாக, 9:129  சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டிருந்தால், மிக முக்கியமான சொற்றொடரான “லா இலாஹா இல்லாஹு”, இஸ்லாத்தின் முதல் தூண், கணிதக் குறியீட்டுடன் ஒத்திருக்காது.

.

அட்டவணை 38: 9:129 ஐ நீக்கியதற்குப் பிறகு முக்கியமான

சொற்றொடராகிய “லா இலாஹா இல்லா ஹு (அவரைத் தவிர வேறு

கடவுள் இல்லை) வுடைய அனைத்து நிகழ்வுகளின் பட்டியல்.

எண்

சூரா எண்

முக்கியமான சொற்றொடரை உடைய வசனங்கள்

சொற்றொடரின் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள்

1

2

163,255

2

2

3

2,6,18,18

4

3

4

87

1

4

6

102,106

2

5

7

158

1

6

9

31

1

7

11

14

1

8

13

30

1

9

20

8,98

2

10

23

116

1

11

27

26

1

12

28

70,88

2

13

35

3

1

14

39

6

1

15

40

3,62,65

3

16

44

8

1

17

59

22,23

2

18

64

13

1

19

73

9

1

507

1592

29

507+1592+29 = 2128 = 19x112

 

[60] “லா இலாஹா இல்லாஹு”வின் முதல் நிகழ்வு 2:163-ல் உள்ளது, மேலும்  கடைசி நிகழ்வு 73:9-ல் உள்ளது . முதல் நிகழ்விலிருந்து கடைசி நிகழ்வு வரையிலுமுள்ள சூரா எண் + வசனங்களின் எண்ணிக்கை +  வசன எண்களின் கூட்டுத்தொகை ஆகியவற்றை நாம் கூட்டுவோமேயானால், ஒட்டுமொத்தத்தொகையாக 316502, அல்லது 19X16658 வருகின்றது.

 

அட்டவணை 39 விவரிக்கப்பட்ட விபரங்களை வழங்குகின்றது. இயல்பாகவே, பொய் வசனமான 129ன் “லா இலாஹா இல்லாஹு”  சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்குமேயானால், இந்த அற்புதம் மறைந்து போயிருக்கும்.

அட்டவணை 39: “லா இலாஹா இல்லா ஹுவின் முதல் நிகழ்விலிருந்து கடைசி

நிகழ்வு வரையிலான அனைத்து சூராக்கள் மற்றும் வசனங்கள்.

சூரா எண்

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

வசன எண்களின் கூட்டுத்தொகை

மொத்தம்

2

123

27675

27800

(286-163)

3

200

20100

20303

.

.

.

.

9

127

8128

8264

.

.

.

.

72

28

406

506

73

9

45

127

..........

...............

.............

.............

2700

5312

308490

316502

(19x16658)

[61] “லா இலாஹா இல்லாஹு” எனும் கூற்று, 9-வது சூராவில் விடுபட்டிருக்கும் பஸ்மலாஹ் விலிருந்து 27வது சூராவின் கூடுதலான பஸ்மலாஹ் வரையிலும் 7 முறைகாணப்படுகின்றது, அவை 9:31, 11:14, 13:30, 20:8, 20:98, 23:116 மற்றும் 27:26 ஆகியவைகளாகும். இந்த 7 வசனங்களின் எண்களையும் கூட்டுவதன் மூலம், நாம் அடைவது 323, அல்லது 19X17 விவரிக்கப்பட்ட விபரங்கள் அட்டவணை 40-ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 40: விடுபட்ட பஸ்மலாஹ்விலிருந்து கூடுதல் பஸ்மலாஹ்

வரையிலுமான “லா இலாஹா இல்லா ஹு சொற்றொடரின் நிகழ்வுகள்.

சூரா எண்

சொற்றொடரை உடைய வசன எண்கள்

9

31

11

14

13

30

20

8

20

98

23

116

27

26

323

(19x17)

9:129 குர்ஆனின் பகுதியாக இருந்திருக்கு மேயானால், அட்டவணை

40-ல் உள்ள கூட்டுத்தொகை: 323+129 = 452 என ஆகியிருக்கும், இது

19-ன் பெருக்குத் தொகையல்ல. கடவுள் நயவஞ்சகர்களின் கூற்றை நிராகரிக்கின்றார், அது உண்மையாக இருந்த போதிலும் கூட (63:1)


இறுதியான குர்ஆனிய அற்புதம்
[62] இறுதியான குர்ஆனிய அற்புதம் என நான் கருதியிருந்ததை சகோதரர் அப்துல்லா ஆரிக் கண்டுபிடித்தார். இந்த ஆச்சரியமானஅற்புதம் குர்ஆனிலுள்ள ஒவ்வொரு தனி வசனங்களையும் - ஒவ்வொரு சூராவிலுமுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கை, மற்றும் குர்ஆனிலுள்ள ஒவ்வொரு தனி வசனத்திற்கும் கொடுக்கப்பட்ட எண்களையும் மறுக்க முடியாதபடி நிஜமென நிரூபிக்கின்றது - அதே சமயம் பொய் உட்புகுத்தல்களான 9:128-129 ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தி நீக்குகின்றது. இந்த மாபெரும் அற்புதத்தினை கண்கூடாகக் காண்பதற்கு, பக்கம் 398-ஐப் பார்க்கவும். குர்ஆனிலுள்ள ஒவ்வொரு வசன எண்களையும் ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரையிலும் வரிசைப்படி எழுதி அதனுடன் ஒவ்வொரு சூராவிலுமுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கையை ஒவ்வொரு சூராவிலுள்ள வசன எண்களுக்கு முன்பாக எழுதினால், இறுதியாகக் கிடைக்கக் கூடிய எண் 12692 இலக்கங்களைக் கொண்டமைகின்றது (19X668), மேலும் அந்த எண்ணும் கூட 19-ன் பெருக்குத் தொகையாகும். 9-வது சூராவிற்கான தவறான வசனங்களின் எண்ணிக்கையான 129, 127க்கு பதிலாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குமேயானால், இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையும் அன்றி, அந்த எண்ணும் 19-ஆல் வகுபடக் கூடியதாக இருக்காது.

[63] இந்தப் பின் இணைப்பில் விவாதிக்கப்படும் விஷயம் 9வது சூராவைப் பற்றியும், அதனுடைய உண்மையான வசனங்களின் எண்ணிக்கையைப் பற்றியுமாக இருப்பதால், நாம் சூராவின் எண்ணாகிய, 9, ஐ எழுதிக் கொண்டு, அதனைப் பின் தொடர்ந்து சரியான வசனங்களின் எண்ணிக்கை, 127, அதனைப் பின் தொடாந்து 1-லிருந்து 127 வரையிலுமுள்ள அனைத்து வசனங்களின் எண்களையும் எழுதுவோமேயானால், முடிவாகக் கிடைக்கக் கூடிய நீண்ட எண் 19-ன் பெருக்குத் தொகையாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தவறான வசனங்களின் எண்ணிக்கை, அதாவது 127-ற்குப் பதிலாக 129 பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குமேயானால், இந்தக் குறிப்பிடத்தக்க அற்புதம் மறைந்து போயிருக்கும் என்பதை சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை:

9 127 1 2 3 4 5 ..... 122 123 124 125 126 127.

 

9-வது சூராவிலுள்ள வசனங்களின் மொத்த எண்ணிக்கையைப் பின்தொடர்ந்து 1-லிருந்து 127 வரையிலும் சூராவிலுள்ள

ஒவ்வொரு வசன எண்களும் எழுதப்பட்டுள்ளது. முடிவாகக் கிடைக்கும் நீண்ட எண் 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும்

 

[64] 9-வது சூராவிலுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கையான 127 ஓர் ஒற்றைப்படை எண்ணாகும். பொய்யர்கள் இரண்டு பொய்யான வசனங்களைச் சேர்த்துவிட்டனர், மேலும் இது வசனங்களின் எண்ணிக்கையை 129-ஆக ஆக்கியது, இதுவும் கூட ஓர் ஒற்றைப்படை எண்ணாகும். திரு.ஆரிக் அவர்கள் மேலேயுள்ள விவரம் 62-ற்காக திட்டமிட்டு வைத்திருந்த அதே கணினி திட்டத்தை, குர்ஆனிலுள்ள ஒற்றைப்படை எண் வசனங்கள் அனைத்தையும் சோதிப்பதற்காக பயன்படுத்தினார். இவ்விதமாக, ஒவ்வொரு சூராவிலுமுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கை கீழே எழுதப்பட்டுள்து அதனைப் பின் தொடர்ந்து அந்த சூராவிலுள்ள ஒவ்வொரு ஒற்றைப்படை எண்வசனங்களின் கடைசி இலக்கம் மட்டும் எழுதப்பட்டுள்ளது. 1வது சூரா71357 எனும் எண்ணாக இருக்கின்றது. 2வது சூரா 28613579...5 எனும் எண்ணாகவும்  இருக்கின்றது.  மேலும் இவ்வாறே கடைசி சூரா வரையிலும் இருக்கின்றது. முடிவாகக் கிடைக்கின்ற நீண்ட எண் 3371 இலக்கங்களைக் கொண்டதாகவும், 19-ஆல் வகுபடக் கூடியதாகவும் உள்ளது. தெளிவாக, 9வது சூரா 12713579...7 எனும்எண்ணாகவே இருக்கின்றது.

7 1 3 5 7 286 1 3 5 ... 3 5 ...... 5 1 3 5 6 1 3 5.

ஒவ்வொரு சூராவிலுமுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கையைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஒற்றைப்படை எண் வசனங்களின்

கடைசி இலக்கம் எழுதப்பட்டுள்ளது. முடிவாகக் கிடைக்கும் நீண்ட எண், 3371 இலக்கங்களைக் கொண்டதாகும், இது 19-ன் பெருக்குத் தொகையாகும்.

[65] 9 வது சூரா ஒரு தலைப்பெழுத்துகளில்லாத சூராவாக இருப்பதால், திரு. ஆரிக் அவர்கள் தலைப்பெழுத்துகளில்லாத அனைத்து 85 சூராக்களுக்கும் அதே கணினி திட்டத்தையே உபயோகித்தார். 85 சூராக்களில் ஒவ்வொரு சூராவிலுமுள்ள ஒவ்வொரு வசன எண்களும் - சூராவினுடைய வசனங்களின் எண்ணிக்கையில்லாது - எழுதப்பட்டது. இவ்விதமாக, 1வது சூரா 7 1 2 3 4 5 6 7 எனும் எண்ணாக இல்லாமல், 1 2 3 4 5 6 7 எனும் எண்ணாக வர்ணிக்கப்பட்டது. இவ்வாறே அனைத்து தலைப்பெழுத்துக்களில்லாத சூராக்களுக்கும் செய்யப்பட்டது. முடிவாகக் கிடைத்த எண் 6635 இலக்கங்களைக் கொண்ட எண்ணாகும், மேலும் இது 19-ன் பெருக்குத்தொகையாகும். 9வது சூராவிற்காக தவறான வசனங்களின் எண்ணிக்கையை, அதாவது 127-ற்குப் பதிலாக 129-ஐ நாம் பயன்படுத்தியிருப்போமேயானால், ஆச்சரிய மூட்டும் இந்த அற்புதங்கள் அழிந்து போயிருக்கும்.
கடவுளின் உடன்படிக்கைத் தூதர்
குர்ஆனைத் தூய்மைப்படுத்துவதற்கென விதிக்கப்பட்டவர்

[66] இறுதியாக, சர்வ வல்லமையுடையவரான குர்ஆனின் ஆசிரியருடைய முன்கூட்டியே அறியும் திறனில் உள்ள ஆழ்ந்ததோர் விளக்கத்தில், “9வது சூரா 127 வசனங்களைக் கொண்டதே என்பதை நிரூபிப்பதற்கென விதிக்கப்பட்ட நபர் கடவுளின் உடன்படிக்கைத் தூதரான ரஷாத் கலீஃபா தான் என்பது கணித ரீதியாக குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது,” (பின் இணைப்பு 2ஐப் பார்ப்பவும்). இங்கே வழங்கப்பட்டுள்ள விவரம் எண்ணற்ற சான்றுகளில் மற்றொன்று; இந்தப் பின் இணைப்பிற்கு இது பொருத்தமானது என்பதால் இது தேர்வு செய்யப்பட்டது.

குர்ஆனில் எழுதியுள்ளபடி “ரஷாத்” எனும் வார்த்தையின் எழுத்தெண் மதிப்பு (40:29, 38) 505 ஆகும் (ர=200, ஷ = 300 ஆ = 1 த = 4). குர்ஆனில் எழுதியுள்ளபடி “கலீஃபா” எனும் வார்த்தையின் எழுத்தெண் மதிப்பு (38:26) 725 ஆகும் (க=600, ல=30, இ=10, ஃப = 80, ஹ = 5).  “ரஷாத்”-ன் மதிப்பை எழுதிக்கொண்டு அதனைத் தொடர்ந்து “கலீஃபா”வின் மதிப்பையும் அதனைத் தொடர்ந்து சூரா எண் 9, அதனைத் தொடர்ந்து இந்த சூராவிலுள்ள சரியான வசனங்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றை எழுதுவதன் மூலம் கிடைக்கக் கூடிய தொகை 5057259127 ஆகும். இந்த எண் 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும். இது 19X266171533 என்பதற்குச் சமமாகும்.

[67] கடவுளின் உடன்படிக்கைத்தூதர் முன்னறிவிப்புச் செய்யப்பட்டிருக்கும் 3:81 லிருந்து 9வது சூராவின் முடிவான, 9:127 வரையிலுமுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கை 988, (19X52) ஆகும். அட்டவணை 41.

 

[68] 3:81 லிருந்து 9:127 வரையிலுமுள்ள வசன எண்களின் கூட்டுத்தொகையும் கூட 19-ன் பெருக்குத் தொகையாகும் (அட்டவணை 41).

அட்டவணை 41: 3:81லிருந்து சூரா 9ன் கடைசி வரையிலான வசனங்களின் எண்ணிக்கை.

சூரா எண்.

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

வசன எண்களின் கூட்டுத்தொகை

3

119

16860

4

176

15576

5

120

7260

6

165

13695

7

206

21321

8

75

2850

9

127

8128

------

--------

988

85690

(19x52)

(19x4510)

அட்டவணை 42: 3:78லிருந்து சூரா 9ன் கடைசி வரையிலுமான “கடவுள் என்கிற வார்த்தையின் நிகழ்வுகள்.

சூரா எண்.

“கடவுள்” எனும் வார்த்தையின் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள்

3

132

4

229

5

147

6

87

7

61

8

88

9

168

912

(19x48)

[69] வசனம் 3:78-ல் கடவுளின் உடன்படிக்கைத் தூதரைப் பற்றிய பிரகடனத்திற்கு 3 வசனங்களுக்கு முன்பாக, “கடவுள்” எனும் வார்த்தையின் 361 வது (19X19) எண்ணிக்கை காணப்படுகின்றது இந்த வசனம் (3:78), சில பொய்யர்கள் “குர்ஆனில் பொய்யானவற்றை சேர்ப்பார்கள், பின்னர் அதை குர்ஆனின் பகுதிதான் என உரிமை கோருவார்கள்;  அவர்கள் அறிந்து கொண்டே,  கடவுளின் மீது பொய்களை இட்டுக் கட்டுகின்றார்கள்,” என்பதை நமக்கு அறிவிக்கின்றது,

 

[70] பொய்யர்களை வெளிப்படுத்துகின்ற வசனமான 3:78 லிருந்து 9:127 வரையிலும் கடவுள் எனும் வார்த்தை 912 முறை (19X48) காணப்படுகின்றது.

 

[71] 3:78-லும் மேலும் பொய்யான வசனங்களான 9:128-129 ஆகியவற்றிலும் உள்ள எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை + வார்த்தைகளின் எண்ணிக்கை, ஒரே தொகையைக் கொடுக்கின்றது, அது 143 ஆகும். 3:78 வசனம், 27 வார்த்தைகளையும் 116 எழுத்துகளையும் கொண்டது & 9:128-129 வசனங்கள் 115 எழுத்துக் களையும் 28 வார்த்தைகளையும் கொண்டுள்ளன.

நாம் என்ன கூற இயலும்?

      தன்னுடைய செய்தியைப் பாதுகாப்பதற்கும் மேலும் உண்மை என நிரூபிப்பதற்கும் சர்வ வல்லமையுடையவரால் வழங்கப்பட்டுள்ள திணறடிக்கின்ற வெளிப்படையான ஆதாரமானது எந்த சந்தேகத்தையும் விட்டு வைக்கவில்லை அவை: (1) எந்த விதமான சிதைவும் குர்ஆனில் நுழைய இயலாது (2) 9:128-129 வசனங்கள் குர்ஆனைச் சேர்ந்தவை அல்ல, மேலும் (3) குர்ஆனில் உள்ள ஒவ்வொரு மூலப் பொருளும் மனிதத் திறமைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட கணிதரீதியில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது - சூராக்களின் எண்ணிக்கை, வசனங்களின் எண்ணிக்கை சூராக்கள் மற்றும் வசனங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்கள், முக்கியமான சொற்றொடர்களின் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள், வார்த்தைகளின் எண்ணிக்கை, எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை மேலும் குறிப்பிட்ட வார்த்தைகளின் அபூர்வமான மற்றும் அசாதாரணமான அடுத்தடுத்த எழுத்திலக்கணம்.

இந்தப் பின் இணைப்பு ஆழ்ந்ததோர் அற்புதத்தை தனக்கே உரிய ஆதாரத்தோடு வழங்குகின்றது. அது மிகப் பெரியதும் மேலும் முற்றிலும் திணறடிக்கின்றதும் ஆகும். இது பின் இணைப்பு ஒன்றில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள குர்ஆனின் ஒட்டு மொத்த கணித அற்புதத்தை மிஞ்சிடவோ அல்லது சமமானதாக ஆகிவிடவோ கூட செய்யாது. சர்வ வல்லமையுடையவரான குர்ஆனின் ஆசிரியர், இறை நிந்தனையாகிய இவ்விரு வசனங்களையும் சூரா 9ல் சேர்ப்பதற்கு வேண்டுமென்றே அனுமதித்துள்ளார் என்கின்ற உண்மையை இது எளிதாக உறுதி செய்கின்றது:

(1)    குர்ஆனின் கணிதத் தொகுப்பின் ஒரு முக்கியமான செயல்பாட்டை செய்து காட்டுவதற்காக.

(2)    குர்ஆனில் நுழைந்து மாற்றம் உண்டு பண்ணுவது இயலாதது என்பதை நிரூபிப்பதற்காக.

(3)    கடவுளின் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றி நம்பிக்கையாளர்களை மேன்மைப்படுத்தி மேலும்

நயவஞ்சகர்களை வெளிப்படுத்துவதற்காக.

1400 ஆண்டுகள் வரையிலும் இதனை ஏன் கடவுள் அனுமதித்தார்??

வேதம் வழங்கப்பட்டவரான முஹம்மதுடைய மரணத்திற்குப் பின்னர் வெகு விரைவிலேயே மிகப் பெரிய அளவில் இஸ்லாம் சீர் கெட்டுவிட்ட காரணத்தால், 47:38-ல் உள்ள தனது வாக்குறுதியைக் கடவுள் தெளிவாக நிறைவேற்றிவிட்டார். “முஹம்மது” என்ற தலைப்பையுடைய சூரா 47ன் வசனம் 38(19X2)ல் “அரபிகள் குர்ஆனை உறுதியாகக் கடைபிடிக்கத் தவறிவிட்டால் கடவுள் தன்னுடைய அருளிலிருந்து அவர்களை நீக்கிவிட்டு மேலும்அவர்களுடைய இடத்தில் மற்ற மக்களை மாற்றியமைப்பார்” என்கின்ற நிபந்தனைகளை கூறுகின்றதொரு தெய்வீக உத்தரவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

 

      வேதம் வழங்கப்பட்டவருடைய மரணத்திற்குப் பிறகு ஒருசில ஆண்டுகளிலேயே அரபிகள் குர்ஆனைச் சிதைத்து மேலும் அந்த நடவடிக்கையில் வேதம் வழங்கப்பட்ட வருடைய குடும்பத்தை பூண்டோடு அழித்த போது, அவர்கள் 47:38ன் கடவுளுடைய வாக்குறுதிக்கு உள்ளாகி விட்டார்கள். மேலும் குர்ஆனை அந்த உண்மையான குர்ஆனை உடைமையாகக் கொண்டிருக்கும் தகுதியையும் இழந்து விட்டார்கள். குர்ஆனை அரபிகள் ஒட்டு மொத்தமாகக் (அனைவரும்) கைவிட்டு விட்டனர் என்பதற்கு இந்தச் சான்று மறுக்க முடியாததாக இருக்கின்றது.

 

      உதாரணத்திற்கு இன்றைய (1989) முஸ்லிம் உலகத்தில் “பள்ளிவாசல்கள் கடவுளுக்கு உரியது; அங்கு கடவுளைத் தவிர வேறு எவரையும் நீங்கள் அழைக்க வேண்டாம்”(72:18) என்கின்ற இந்த மிக முக்கியமான கட்டளையை ஆதரிக்கின்ற ஒரே ஒரு பள்ளிவாசல் கூட கிடையாது.

 

      தொடர்புத் தொழுகைக்கான அழைப்பும் (அதான்), மேலும் தொடர்புத் தொழுகையும் கூட கடவுளுக்கு மட்டும் அர்பணிப்பு உடையதாக இல்லை. கடவுளுடைய பெயருடன் முஹம்மதுடைய பெயரையும் சேர்த்து அழைப்பது வழக்கமாக இருக்கின்றது

 

     குர்ஆனில் 3:18 & 47:19ல் இஸ்லாத்தின் முதல் தூண் தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் அதற்குரிய வார்த்தைகளாக லா இலாஹா இல்லா அல்லாஹ் (கடவுளைத் தவிர வேறு ‘கடவுள்’ இல்லை) என்பது விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் ஹிஜ்ரி முதல் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த முஸ்லிம்கள் கடவுளுடன் சேர்த்து முஹம்மது அழைக்கப்படாத நிலையில் கடவுளை அவர்கள் விரும்பவில்லை.இதே நிலையை இன்றைக்கும் எளிதாக நிரூபிக்கலாம். அதாவது எந்தப் பள்ளிவாசலுக்கும் சென்று மேலும் “லா இலாஹா இல்லா அல்லாஹ்” என்று பகிரங்கமாகக் கூறினால், அது இன்றைய முஸ்லிம்களை உண்மையில்  மிகவும் கோபமடையச் செய்யும். இந்த நடத்தைக்கான ஆதாரத்தை குர்ஆனின்  39:45 வழங்குகின்றது. ஆயினும் குர்ஆனிய, தெய்வீக கட்டளையான “ஷஹாதாஹ்”வைக் கூறுவதிலிருந்தும் பாரம்பரிய முஸ்லிம்கள் கடவுளால் தடுக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என்று என்னுடைய சொந்த ஆராய்ச்சி என்னை இப்போது நம்ப வைத்துள்ளது. (முஹம்மதுடைய பெயரை அழைக்காமல்) “அஷ்ஹது அல்லா இலாஹா   இல்லா அல்லாஹ்”என்ற ஷஹாதாவை அவர்களால் ஒரு போதும் கூற இயலாது. நீங்களே கூட அவர்களை சோதித்துப் பாருங்கள். சிதைக்கப்பட்ட, இஸ்லாத்தின் முதல் தூணாகிய லா இலாஹா இல்லா அல்லாஹ், முஹம்மது ரஸுல் அல்லாஹ், என்பது முஹம்மது மூலமாக நமக்கு வந்த கடவுளின் கட்டளைகளுடன் ஒத்திருக்காது. (பின் இணைப்பு 13 ஐப் பார்க்கவும்)

 

      இந்த முஹம்மதியர்களின் ஷஹாதாவால் வேறு சில எண்ணிக்கையிலான கட்டளைகளும் கூட மீறப்பட்டுள்ளன. உதாரணத்திற்கு, கடவுளின் தூதர்களுக்கிடையில் எந்த வேறுபாட்டை ஏற்படுத்துவதிலிருந்தும் குர்ஆன் நம்மை திரும்பத் திரும்ப தடுத்து கட்டளையிடுகின்றது. (2:136, 285; 3:84). சிதைக்கப்பட்ட  ஷஹாதாவானது முஹம்மதிற்கு அவருடைய விருப்பத்திற்கு எதிராக அதிக சிறப்பைத் தருகின்றது.  குர்ஆன் “முழுமையானதாக, மிகச் சரியானதாக மற்றும் முற்றிலும் விவரிக்கப்பட்டதாக (6:19, 38 & 114) இருக்கின்றது என்ற குர்ஆனின் வலியுறுத்தல் பலமுறை இருந்த போதிலும் இந்த முஸ்லிம்கள் தங்களுடைய படைப்பாளரை நம்புவதற்கு மறுத்துவிட்டார்கள். அவர்கள் நகைப்பிற்குரிய மற்றும் அறிவிற்குப் பொருந்தாத ஆதாரங்களாகிய ஹதீஸ் மற்றும் சுன்னத்தை ஆதரிக்கின்றனர். கடவுள் மற்றும் அவருடைய தூதருக்கு எதிரான ஏகோபித்த இந்த கலகமும், வேதம் வழங்கப்பட்டவர் மற்றும் மகான்களை இணைத்தெய்வ வழிபாடு செய்வதன் மூலம் வெளிப்படையான இணைத்தெய்வ வழிபாட்டிற்கு ஒட்டு மொத்தமாக திரும்பியதும் 47:38ல் உள்ள கடவுளின் வாக்குறுதி நிறைவேறுவதற்குக் காரணமானது.

இதிலும் பின் இணைப்புகள் 1,2 மற்றும் 26 லிலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மறுக்க இயலாத தெய்வீக சான்றுகளை காணும், போது ஒருவரால் பின்வரும் வசனங்களின் மதிப்பை சரியாக உணர்ந்து கொள்ள இயலும்.

நிச்சயமாக, இந்தச் செய்தியை நாம் வெளிப்படுத்தியுள்ளோம். மேலும் நிச்சயமாக, நாம் இதைப் பாதுகாப்போம்     [15:9]   

 

“எல்லா மனிதர்களும் மற்றும் எல்லா ஜின்களும் இதுபோன்ற ஒரு குர்ஆனை உருவாக்கு வதற்காக ஒன்று சேர்ந்தாலும் அவர்கள் நிச்சயமாகத் அவர்கள் ஒருவர் மற்றவருக்கு எவ்வளவு உதவி செய்து கொண்டாலும்  சரியே,” என்று கூறுவீராக. [17:88]

 

நம்ப மறுப்பவர்கள் இந்தச் செய்தியை, இது அவர்களிடம் வந்த போது, இது ஒரு ஆழ்ந்த வேதமாக இருந்த போதிலும் ஏற்றுக் கொள்ள மறுத்தார்கள். சேர்த்தல் மூலமாகவோ அல்லது நீக்குதல் மூலமாகவோ எந்தப் பொய்மையும் இதில் நுழைய இயலாது. ஏனெனில் இது ஞானம் மிக்கவர், புகழுக்குரியவரிடமிருந்துள்ள தொரு வெளிப்பாடு ஆகும். [41:41-42]

 

இந்தக் குர்ஆனை ஒரு மலையின் மீது நாம் வெளிப்படுத்தியிருப்போமாயின் கடவுளின்மீதுள்ள அச்சத்தால் அது நடுநடுங்கி பொடிப்பொடியாகி இருப்பதை நீர் கண்டிருப்பீர்.  [59:21]  

நான் நன்றியுடன் மஹ்முத் அலி அபிப், கடூட் அடிசோமா, அப்துல்லாஹ் ஆரிக், சூஸன் மமோடிசீன், லிசா ஸ்பிரே மற்றும் எடிப் யுக்ஸல் ஆகியோரின் மதிப்பு மிக்க பங்களிப்புகளை அங்கீகரிக்கின்றேன். இந்தப் பின் இணைப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பிரமிக்கச் செய்யும் கணித உண்மைகளில் சில மஸ்ஜித் டுக்ஸனின் கடினமாக உழைக்கின்ற இந்த ஆராய்சியாளர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது
**************************************